Pilootprojecten Collectief Wonen ©Bovenbouw, Labo S (UGent)

Pilootprojecten Collectief Wonen ©Bovenbouw, Labo S (UGent)

Pilootprojecten Collectief Wonen ©Dierendonckblancke, L.U.S.T., Haerynck Vanmeirhaeghe architecten

Pilootprojecten Collectief Wonen ©Dierendonckblancke, L.U.S.T., Haerynck Vanmeirhaeghe architecten

Pilootprojecten Collectief Wonen ©OSO, Bulk architecten, Collectief Noord, Cluster

Pilootprojecten Collectief Wonen ©OSO, Bulk architecten, Collectief Noord, Cluster

Pilootprojecten Collectief Wonen ©Trans, Something Fantastic, Monadnock, Marleen Goethals

Pilootprojecten Collectief Wonen ©Trans, Something Fantastic, Monadnock, Marleen Goethals

©Office Kersten Geers David Van Severen, Bureau Bas Smets, Bart Verschaffel, Bas Princen, Milica Topalovic

©Office Kersten Geers David Van Severen, Bureau Bas Smets, Bart Verschaffel, Bas Princen, Milica Topalovic

"Urgentie omzetten naar een uitnodigend project voor de toekomst. De kritische massa van een immense bouwopgave gebruiken als hefboom voor de verbetering van ons leef- en woonmilieu. Van een noodzakelijke trendbreuk in de woningbouw ook een kwaliteitssprong maken voor onze woonomgeving. Deze opgaven liggen aan de basis van het ambitieuze innovatietraject dat de Vlaams Minister van Wonen en het Team Vlaams Bouwmeester – samen met het Agentschap Wonen Vlaanderen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Team Stedenbeleid – in 2013 hebben aangevat.

Met de Pilootprojecten Collectief Wonen hebben we ontwerpcapaciteit bewust willen inzetten om een toekomstig beleid mee aan te sturen, om mogelijke scenario's en methodieken voor de woningproductie uit te testen en om bakens te verzetten met vijf te realiseren referentieprojecten. De voorliggende uitdagingen zijn tijdens een eerste fase op uiteenlopende manieren en in verschillende ruimtelijke contexten tegen het licht gehouden en aangepakt. Vijf ontwerpteams hebben het potentieel en de randvoorwaarden scherp gesteld voor innovatieve woonprojecten in Vlaanderen: op welk soort plekken kunnen we op welke manier en met welke partners de ambities van de Pilootprojecten Collectief Wonen realiseren?

Het ontwerpend onderzoek van de eerste fase van de Pilootprojecten Collectief Wonen was de inspiratiebron en het toetsingskader voor een oproep naar vooruitstrevende bouwheren. Vijf daarvan hebben in de tweede fase van de Pilootprojecten Collectief Wonen, samen met een ontwerpteam, een projectregisseur en bijkomende experts, een masterplan opgemaakt voor hun site. Vijf Pilootprojecten kregen zo op vier maanden tijd vorm, tijdens verschillende ateliersessies onder begeleiding van een Kwaliteitskamer. Het resultaat ervan vindt u in deze publicatie. De weg naar de verdere uitwerking van de plannen en de uitvoering van de projecten door de vele betrokken partners ligt open.

Samen met lokale besturen, private partners en ambitieuze bouwheren hebben we de laatste maanden een intens traject doorlopen dat een enorme voorsprong heeft genomen in het herdenken en herijken van ons collectief woonkader. Die gedeelde kennis moet nu, getoetst aan de realiteit van het bouwen zelf, een doorslag vinden in een visionair beleid. Het moet de komende jaren eveneens een pak betaalbare woningen opleveren, met een beperkt ruimtebeslag en in gemengde omgevingen waar het goed en aantrekkelijk wonen is."

Freya Vandenbossche,
Voormalig minister van Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid

Peter Swinnen,
Vlaams Bouwmeester

Collectief Wonen

De Pilootprojecten Collectief Wonen ontwikkelen scenario’s en methodieken voor een nodige trendbreuk in de woningproductie, in het licht van een stijgende nood aan woningen binnen een beperkt beschikbare ruimte.

Bekijk de projectwebsite

 

publicaties

Download de publicaties met het ontwerpend onderzoek en de masterplannen van de Pilootprojecten Collectief Wonen