Pilootprojecten Collectief Wonen Nieuwe vormen van collectiviteit

Vijf ontwerpteams hebben gedurende enkele maanden via ontwerpend onderzoek het potentieel en de randvoorwaarden scherp gesteld voor de innovatieve woonprojecten in Vlaanderen. De voorliggende uitdagingen zijn op uiteenlopende manieren en in verschillende ruimtelijke contexten tegen het licht gehouden en aangepakt. Dat heeft bewust geen kant-en-klare plannen opgeleverd – waarvoor de werf als het ware morgen kan worden opgestart, maar wel een aantal duidelijke pistes aangereikt voor het vervolg van dit traject: op welk soort plekken kunnen we op welke manier en met welke partners de ambities van de pilootprojecten wonen realiseren?

Onder begeleiding van een kwaliteitskamer hebben de ontwerpteams formules onderzocht voor een collectief opdrachtgeverschap. Ze hebben mechanismen uitgedokterd voor betaalbare woningen, ruimtelijke concepten ontwikkeld die winsten kunnen genereren in een gedeelde woonomgeving, combinaties getest van wonen met andere functies, manieren uitgedacht om te wonen met aandacht voor het landschap, en strategieën uitgezet die de vraag naar bijkomende woningen vooral opvangen via verdichting en hergebruik van bestaande woningen, in leefbare wijken en een samenhangend woonweefsel.

Deze brochure brengt een synthese van het reeds gevoerde ontwerpend onderzoek en licht er de krachtlijnen uit voor het vervolgtraject van de Pilootprojecten Wonen. Ze vormen de inspiratiebron en het toetsingskader voor de vertaling van vernieuwende concepten naar concrete woonprojecten in Vlaanderen. Hiermee gaan we met lokale besturen, private partners en ambitieuze bouwheren aan de slag. Om samen met alle betrokken actoren vijf baanbrekende woonprojecten te realiseren voor Vlaanderen.