©Eva Le Roi ©Eva Le Roi

Bouwmeester Scan

De Bouwmeester Scan is er voor lokale besturen die werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. De scan brengt ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. De scan staat gemeenten bij in de transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Meer info www.bouwmeesterscan.be