©AWB

©AWB

©AWB

©AWB

©AWB

©AWB

In de studie ‘Lage Landen 2030–2100’ wordt een gezamenlijke verkenning opgezet naar de ruimtelijke potenties en win-winsituaties voor Vlaanderen en Nederland binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool. De Eurodelta Metropool is, behalve een van de belangrijkste economische regio’s ter wereld, vooral een immens verstedelijkt gebied, met steeds veranderende relaties tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, ontwikkeld vanuit een polycentrisch stedelijk en subregionaal netwerk. Vlaanderen en Nederland zijn intrinsiek met elkaar verbonden door die ruimtelijke context en beide herdenken op dit moment ook het kader voor dit ruimtelijk beleid. Een gezamenlijke verkenning naar de ruimtelijke potenties is dus aan de orde. De verkenning, met tijdshorizon 2030-2100, onderzoekt welke winsten geboekt kunnen worden door een meer samenhangende, ruimtelijke ontwikkeling van de geschakelde Vlaamse en Nederlandse stedelijke regio’s tot een mondiaal concurrerend, stadslandschappelijk complex binnen de Noordwest-Europese context. Daarbinnen zal de focus van het onderzoek liggen op het detecteren en onthullen van de onderliggende doch onontgonnen metropolitane conditie van de Eurodelta Metropool.

Deze studie is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, Het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en het Nederlandse College van Rijksadviseurs, vertegenwoordigd door de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad.

Het onderzoekstraject kent 3 fases: een definitiefase, het ontwerpend onderzoek en de synthesefase, allen uitgevoerd door één multidisciplinair team. 

De studieopdracht ‘Lage Landen 2030–2100’ dient een aantal concrete producten op te leveren waaronder een  studierapport dat het ontwerpend onderzoek documenteert, een agenda met aanbevelingen voor samenwerking en een publicatie en kleinschalige expositie. 

Lage Landen 2030–2100

‘Lage Landen 2030–2100’ is een gezamenlijke verkenning, in samenwerking met Nederland, van ruimtelijke potenties en metropolitane condities op lange termijn binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool.

Alliantie
Fasering
  • Fase 1 definitiefase  (nov 2014 - voorjaar 2015)
  • Fase 2 ontwerpend onderzoek (6 maanden)
  • Fase 3 synthese (4 maanden)
gerelateerd nieuws