Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceren de oproep ‘Leefbuurten’. De oproep is gericht aan alle lokale besturen. Doel is ze uit te dagen en aan te moedigen om een kwaliteitssprong te maken bij de inrichting van de publieke ruimte in woonbuurten. Een Leefbuurt wordt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, is gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water.

Wat zijn Leefbuurten?

Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam wandelen, fietsen én wonen is. De inrichting van het publieke domein in Leefbuurten draagt bij aan de evolutie naar veilige, gezonde, sociale en duurzame gemeenten door de verkeersfunctie te overstijgen en ruimte te bieden voor de vele noden en claims waar onze straten het voorwerp van zijn. Het zijn aangename verblijfsplekken op maat van jong en oud. De inrichting ervan biedt ruimte voor ontmoeting en activiteit, natuur en groen, water en bomen die de zomerse hitte en droogte kunnen temperen, en zorgt voor gezonde lucht en stille plekken. Fietsen en wandelen zijn er vanzelfsprekend. De auto is er niet dominant aanwezig.
In een eerste verkennend onderzoek schetsten we de uitdagingen en kansen om van een gewone wijk een Leefbuurt te maken, door ingrepen in de publieke ruimte. Met ondersteuning van Artgineering en de Vrije Universiteit Brussel gingen we op zoek naar inspirerende voorbeelden, concrete bouwstenen voor de aanpak én heldere ontwerpprincipes. De resultaten werden gebundeld in een inspirerende brochure.

Projectoproep Leefbuurten

Na dit eerste verkennende onderzoek, willen we ook concrete realisaties van Leefbuurten ondersteunen. We moedigen Vlaamse steden en gemeenten aan om voorbeeldige projecten te realiseren, die op hun beurt inspirerend kunnen werken voor alle andere Vlaamse lokale besturen.
Dit doen we door vijf à tien steden en gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwerp voor een Leefbuurt. De geselecteerde steden en gemeenten kunnen rekenen op intensieve begeleiding en de benodigde expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, participatie, projectregie etc. Vanuit al deze disciplines worden de lokale besturen begeleid bij de opmaak van een goede projectdefinitie. Ze krijgen ook een subsidie voor de vergoeding van de ontwerpvoorstellen. Bij de herinrichting van de publieke ruimte streven we naar een geïntegreerde aanpak waarin drie uitdagingen samen worden aangegaan: het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met ruimte voor ontmoeting en toe-eigening; een autoluwe buurt die uitnodigt tot wandelen en fietsen; en een klimaatadaptieve inrichting van het openbare domein met meer ruimte voor groen en water.

Meer info op de website leefbuurten.be

Leefbuurten

Met de projectoproep Leefbuurten zetten we in op een kwaliteitsvolle herinrichting van de publieke ruimte in woonbuurten, op maat van wandelaars en fietsers, gezond en aangenaam om in te verblijven, en met meer ruimte voor water en groen.

Partners:

  • Team Vlaams Bouwmeester
  • Fietsberaad Vlaanderen
  • Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
  • Agentschap Binnenlands Bestuur

leefbuurten.be

Projectoproep
webinar
rapport