Privacy Statement

Persoonsgegevens

Het Team Vlaams Bouwmeester hecht belang aan uw privacy. Wanneer u zich registreert bij het Team Vlaams Bouwmeester, vragen we u een paar gegevens in te vullen. Het Team Vlaams Bouwmeester zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze dienstverlening, we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten. Het Team Vlaams Bouwmeester behoudt het recht info al dan niet te publiceren op de website en in de nieuwsbrief.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het Open Oproep bestand, de nieuwsbrief, de (verbetering van de) aangeboden diensten (door u bijvoorbeeld uit te nodigen voor marktstudies of enquêtes) of om u te informeren over updates en producten die uitgaan van het Team Vlaams Bouwmeester.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Controle van uw privé-communicatie

Het Team Vlaams Bouwmeester behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag deze controle alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.