Info Labo Ruimte

LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, naargelang de thematiek uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren. De ambitie van Labo Ruimte is het voorzien van een laboratorium voor complexe ruimtelijke vraagstukken. Via ontwerp en maatschappelijk debat onderzoeken we hoe de evolutie naar een duurzamere samenleving ruimtelijk vorm kan krijgen. In de werking van LABO RUIMTE staan vier uitgangspunten centraal: focus op de lange termijn; het scheppen van een vrije denk- en spreekruimte; samenwerking over de grenzen van functies, disciplines en organisaties heen en de combinatie van ontwerp en onderzoek.

Een kennismaking

LABO RUIMTE is een samenwerking tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. Het is een laboratorium voor complexe ruimtelijke vraagstukken waarbij ontwerpend onderzoek centraal staat.

LABO RUIMTE wil verder kijken dan morgen, en voorbij de heersende paradigma’s. LABO RUIMTE zet hiervoor ontwerpend onderzoek in, met als doel om nieuwe ruimtelijke mogelijkheden en alternatieve oplossingen die een antwoord bieden op de grote uitdagingen van de toekomst te verkennen en te verbeelden. Hoe kunnen we onze steden en landschappen organiseren opdat ze ruimte en zuurstof (blijven) geven aan menselijke  activiteiten? Hoe kunnen we een ruimtelijk antwoord bieden op de klimaatverandering, veranderende woonverlangens en werkgewoonten, toenemende zorgnoden en andere maatschappelijke opgaven?

Dit experiment gaat LABO RUIMTE niet alleen aan. Naargelang de thematiek betrekt LABO RUIMTE  geëngageerde administraties, experten, gebiedsactoren of beleids makers die bereid zijn om over de grenzen van functies en disciplines samen te werken, rond een urgent thema waarvoor nog geen kant-en-klare oplossingen bestaan. In alle vrijheid, maar nooit vrijblijvend.

LABO RUIMTE biedt een vrije denk- en spreekruimte aan waar ontwerp en verbeeldingskracht ingezet worden als middel om mogelijkheden voor de toekomst op een (stads) regionale schaal te testen en bespreekbaar te maken. 10 LABO RUIMTE is ook een leeromgeving waarin gezamenlijk – in het samenspel tussen ontwerpers, wetenschappers en beleidsmakers – nieuwe inzichten worden vergaard om de beleidsagenda te voeden en waarrond nieuwe coalities kunnen ontstaan.

LABO RUIMTE bestaat vandaag tien jaar! Een ideaal moment om terug en vooruit te blikken. De inzichten uit een reeks ‘Toekomstlabo’s’ en vele formele en informele gesprekken hebben geleid tot voorliggende publicatie, die de ambities voor de komende tien jaar bundelt.

Labo Ruimte