Open Oproep 01b19 in Beernem ©Michiel De Cleene

Open Oproep 01b19 in Beernem ©Michiel De Cleene

Kunst in Opdracht 0920 Bossuit ©Ria Pacquée

Kunst in Opdracht 0920 Bossuit ©Ria Pacquée

©www.skatehalarnhem.nl

©www.skatehalarnhem.nl

Ecole de Cirque de Québec ©CRKC

Ecole de Cirque de Québec ©CRKC

Het Projectbureau Herbestemming Kerken

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen er een beroep doen op begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.  De projectbegeleider komt ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau. Samen met een lokale projectgroep wordt in vier stappen een budgettair becijferd voorstel uitgewerkt. Er wordt gemikt op een timing van vier à zes maanden om tot conclusies te komen. Ook worden mogelijkheden en afspraken voor het vervolgtraject aangereikt.

De procedure is heel eenvoudig: het College van Burgemeester en Schepenen bestelt een  haalbaarheidsonderzoek binnen een raamovereenkomst die hiertoe op Vlaams niveau wordt georganiseerd.

Het projectbureau Herbestemming Kerken is een initiatief van:

  • De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed; 

  • De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; 

  • De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties) 

  • Het Team Vlaams Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur 

  • Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

Het Projectbureau Herbestemming Kerken is te bereiken op projectbureau@herbestemmingkerken.be of via www.herbestemmingkerken.be

Herbestemming kerken

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.

Publicatie
SmallTalks Herbestemming Kerken
Studiedagen Herbestemming Kerken