Pilootprojecten Collectief Wonen 5 Masterplannen uit de startblokken

De Vlaams Bouwmeester en Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie hebben in samenwerking met de afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid 5 ambitieuze publieke partners/opdrachtgevers geselecteerd en samen met hen concepten uitgetekend voor de realisatie van 5 pilootprojecten die een trendbreuk op het vlak van collectieve woonomgevingen willen bereiken. Immers door niet langer alles privatief te organiseren kunnen er belangrijke collectiviteitswinsten ontstaan, zoals betaalbaar wonen, gegarandeerd levenslang wonen, getemperde maatschappelijke kosten, landschapsversterkende ontwikkelingen en een noodzakelijke vernieuwing van de woningmarkt providers (clt, coöperatieven, bouwgroepen, …). Deze publicatie geeft een overzicht van de 5 masterplannen en beschouwingen van opdrachtgevers en begeleiders.