Scholen Bouwen

Scholenbouwen.be is een initiatief van Agion samen met de Vlaams Bouwmeester binnen het kader van de inhaaloperatie scholenbouw.

Evaluatierapport Scholen van Morgen

De afgelopen jaren leverde het DBFM-programma Scholen van Morgen in heel Vlaanderen en Brussel op korte tijd 161 grote, meestal nieuwe scholenbouwprojecten op. Nu 88% van de 182 voorziene DBFM-projecten zijn opgeleverd is de tijd rijp voor het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) om, in opdracht van de minister van Onderwijs, deze investeringsoperatie te evalueren en tegen het licht te houden.

Het evaluatierapport geeft eerst een beknopte inleiding, stelt de belangrijkste evaluatievragen scherp en beschrijft het globale omgevingskader van de “inhaalbeweging schoolinfrastructuur Vlaanderen”. Vervolgens kan u de concrete omvangrijke onderzoeksresultaten van de uitgevoerde evaluatie-opdracht raadplegen. Ter afsluiting vat het evaluatierapport de belangrijkste bevindingen van deze studie samen en formuleert het de nodige praktische beleidsaanbevelingen en aandachtspunten.

Via een online vragenlijst en persoonlijke interviews peilde AGION i.s.m. een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de tevredenheid en kritische succesfactoren bij de scholen.

Uit de bevraging blijkt alvast dat de scholen een grote algemene tevredenheid ervaren over het DBFM-programma en ze hun deelname aan het programma als een meerwaarde zien.

U kan het volledige rapport downloaden op de website van AGION.

Open Oproep 2020 Modelschool Scholen van Morgen: DBFM 187-000 G

Het Koninklijk Atheneum Pegasus in Oostende breidt zijn campus uit. De nieuwbouw komt er ter vervanging van een aantal paviljoenen uit de jaren ’80. 16 klaslokalen, een lablokaal en een administratieve vleugel huizen in een vrijstaande nieuwbouw. In het gebouw werd eveneens een overdekte speelplaats, de zogenaamde ‘agora’, geïntegreerd alsook een fietsenberging voor circa 350 fietsen. Het gehele werk beslaat 1920 m².

De nieuwbouw is een weerspiegeling van de pedagogische visie van de school: transparant en participatief. De ontwerpers hebben ernaar gestreefd om het open karakter van de site te bewaren en het contact met de buitenlucht te maximaliseren. De open circulatieruimtes zijn zeer bewust aan de buitenzijden gepositioneerd. De organisatie van de schoolcampus rond een centraal plein werd hierdoor versterkt. Het Groene Lint van de stad Oostende, dat langs de site loopt, is door de positionering van het gebouw opgenomen op de site. De school trekt steeds meer leerlingen aan en als gevolg van een nieuwe verkaveling lijkt deze trend zich door te zetten.

Architecten: Urban Platform, Brussel

De website scholenbouwen.be

Het Vlaams onderwijs scoort op internationale kwaliteitsonderzoeken hoog. Op het vlak van huisvesting behalen we minder punten. Volgens gegevens van de OESO van 2004 bereikten de Vlaamse investeringen voor schoolinfrastructuur niet de helft van het OESO-gemiddelde. De voorbije decennia is er te weinig geïnvesteerd in schoolgebouwen, het Vlaamse scholenpatrimonium snakt naar een financiële injectie.

De Vlaams Bouwmeester en AGIOn willen met de website scholenbouwen.be kandidaat bouwheren informeren, stimuleren en ondersteunen. Een school bouwen doe je niet elke dag en leren doe je van elkaar. Een goed geïnformeerde opdrachtgever is een voorwaarde voor een geslaagd project. Daarom willen AGIOn en de Vlaams Bouwmeester over de verschillende, ondersteunende initiatieven berichten. We zien de website scholenbouwen.be als een permanente ‘bouwwerf’, waarop we blijven werken zolang de inhaaloperatie scholenbouw loopt.

Ondertussen zijn er 2 Scholen van Morgen in gebruik genomen:

75 werven en 500 arbeiders voor Scholen van Morgen

In april 2015 startte de 75ste bouwwerf van de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen op. In Antwerpen zijn al 15 bouwwerven opgestart, in Limburg 14, in Oost-Vlaanderen 20 werven, in Vlaams-Brabant 13 en ten slotte, in West-Vlaanderen 14 werven. Het gaat om een totale oppervlakte van 300.000 m² aan schoolinfrastructuur die momenteel gerealiseerd wordt door 9 aannemersconsortia.

U kan de werven mee zien evolueren via het Youtube-kanaal met time-laps video's en videoreportages.

Open Wervendag 31 mei: bezoek een School van Morgen!

In het kader van de inhaalbeweging scholenbouw Scholen van Morgen zijn momenteel 84 scholen in realisatie. Op zondag 31 mei zullen acht van deze bouwwerven toegankelijk zijn op Open Wervendag.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidde enkele van deze scholen van nabij, door via Open Oproep de architectenselectie te organiseren voor Oostende, Riemst en Zandhoven. Het Team Vlaams Bouwmeester nam ook deel aan de architectenselectie voor Gent, Hasselt en Tongeren. De Vlaams Bouwmeester kon voorts enkele scholen in Beringen, Gent en Oostende overtuigen om met een voorafgaand masterplan of haalbaarheidsonderzoek de architectuuropdracht goed voor te bereiden, en stelde hiervoor een beperkt budget ter beschikking.

Meer info over de projecten