Het openbare domein in de directe omgeving van de woning is de plek waar we onze buren ontmoeten en een buurtleven kan ontstaan. Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester

Projectoproep Leefbuurten

Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceren de oproep ‘Leefbuurten’. De oproep is gericht aan alle lokale besturen. Doel is ze uit te dagen en aan te moedigen om een kwaliteitssprong te maken bij de inrichting van de publieke ruimte in woonbuurten. Een Leefbuurt wordt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, is gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water.