Willen we in Vlaanderen in de toekomst nog betaalbaar kunnen wonen zonder de open ruimte vol te bouwen, dan zullen we een trendbreuk moeten realiseren. Deze uitdaging kunnen we enkel voor elkaar krijgen als we alle krachten bundelen. Freya Van den Bossche

Innovatieve woonprojecten in Vlaanderen

Tegen 2050 zal Vlaanderen naar schatting 1 miljoen meer mensen tellen dan vandaag. Dat zijn 7 miljoen mensen die allemaal betaalbaar en goed willen wonen op dezelfde beperkte ruimte in Vlaanderen. Dat realiseren, vraagt aanpassingen in hoe en waar we wonen. Bij zijn aantreden als Vlaams Bouwmeester in 2010 formuleerde Peter Swinnen in zijn ambitienota Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur onder de titel 'Kritische massa' de wens om de urgenties en uitdagingen in de zorg en de woningbouw waar we in Vlaanderen voor staan aan te pakken door een kwaliteitsvolle voorbeeld- of pilootprojecten. Na de voorbereidende studie Naar een visionaire woningbouw: Kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie werd in samenwerking met de bevoegde minister, het agentschap Wonen-Vlaanderen, de VMSW en het team Stedenbeleid een innovatietraject uitgewerkt dat moet leiden naar de effectieve realisatie van vijf Pilootprojecten op het vlak van wonen. Daarbij is het belangrijk dat de focus verschuift van de individuele woning op de eigen kavel naar groepswoningbouw en een meer gemengde woonomgeving. Dit betekent meer collectiviteit in het bouwen en wonen.