projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge ©Isabelle Pateer

Luchtfoto projectsite OO4702 Woonzorgcentrum Lemberge

@GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Zorgband Leie en Schelde is een zorgbedrijf dat alle ouderenzorgvoorzieningen en -diensten van de OCMW’s van Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth clustert. ‘Samen nabije, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aanbieden zodat iedere inwoner de nodige ondersteuning krijgt bij het ouder worden’ is het doel.

Zorgsite Lemberge is vandaag in hoofdzaak een monofunctionele site met een woonzorgcentrum voor 148 bewoners, inclusief een afdeling voor personen met jongdementie, een revalidatieziekenhuis en een afdeling ambulante revalidatie. De ligging is atypisch: buiten de woonkern van de gemeente, met de faculteit diergeneeskunde (UGent), KARUS, ILVO en vzw Kompas als buren. Zorgcentrum Lemberge baadt in het groen en maakt deel uit van een van de belangrijkste bosclusters in de rand van Gent. De relatie met de omgeving is momenteel evenwel beperkt tot kijkgroen.

Zorgband Leie en Schelde wenst op de campus Lemberge een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen te realiseren. Hiertoe wordt de site omgebouwd tot een woondorp waar intergenerationele en experimentele woonvormen worden geïntegreerd en maximale aansluiting met de buurt en omgeving wordt gezocht. Op die manier wil men de sociaal-ruimtelijke kwaliteit van de site en de omgeving verhogen. Tevens wordt op de site een centrale keuken voorzien, waar maaltijden worden voorbereid voor alle campussen en diensten van de Zorgband Leie en Schelde.

Directe aanleiding voor de reconversie van de site Lemberge is de sterk verouderde infrastructuur van afdeling Kastanjebos (86 bewoners) van het woonzorgcentrum. De opdracht bestaat concreet in het ontwerpen van een nieuw gebouw voor deze afdeling, waar 65 bedden in het woonzorgcentrum aangevuld worden met 11 woongelegenheden voor studenten (intergenerationeel karakter) en 10 flexibele woonunits voor ouderen. Wij gaan ervan uit dat ouderen slechts eenmaal dienen te verhuizen. De woongelegenheden-units dienen dan ook op zo’n manier geconcipieerd dat naar gelang van de zorgbehoefte flexibel met labels (WZC/woonunits) kan worden geschoven. Bovendien worden de woongelegenheden-units gedifferentieerd volgens leefstijl, kamers met of zonder keukenunit, één of twee slaapkamers,…

De sociaal-ruimtelijke kwaliteit van de site en de omgeving wordt verhoogd door het creëren van een multifunctionele ruimte, die kan dienstdoen als studeerplek, als community kitchen voor bewoners en familie, maar ruimer ook voor de buurt. Een aangename brasserie, die de buurt en de bewoners stimuleert tot gezellig ontmoeten, vormt het sluitstuk op de site Lemberge.

Tot slot wordt verbinding gemaakt met het waardevolle natuurgebied en werken we aan innovatieve waterstrategieën en duurzaam energiebeheer. Hierbij vormt de site Lemberge een schakel in het grotere landschappelijke geheel. De site wordt beter geïntegreerd in de vallei en aangesloten op het trage wegennetwerk. We zien ook kansen om sterker in te zetten op de beleving van het landbouwlandschap en het telen van voedsel. Een gemeenschappelijke moestuin, een kinderboerderij etc. dragen hiertoe bij.

Zorgband Leie en Schelde verwacht van het ontwerpteam dat ze een ruimtelijk en architectonisch hoogstaand complex (woonunits en bijhorende woonzorgvoorzieningen) vormgeven, waarbij het functionele aspect niet uit het oog wordt verloren. Het nieuwbouwproject dient geïntegreerd te worden binnen een helder inplantingsvoorstel voor de gehele site, en te harmoniëren met de bestaande infrastructuur en haar omgeving, waarbij de landschappelijke aspecten en het groene karakter van de site en de omgeving wordt versterkt.

Verder dient het ontwerpteam rekening te houden met de principes van duurzaam bouwen, wat tot uiting komt in een energie- en onderhoudsvriendelijke benadering, een hoge leefkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het globale project dient een toonbeeld te worden van toegankelijkheid, laagdrempeligheid, huiselijkheid, openheid en originaliteit.

Het ontwerpteam toont procesbereidheid om in te haken op het lopende traject rond co-creatie en samenwerking met Zorgband en andere lokale partners in en rond de site, in functie van het sociaal-ruimtelijk verbinden van de campus met de ruimere buurt en omgeving.

Inbegrepen in de opdracht

 • architectuur, stabiliteit, technieken
 • EPB
 • veiligheidscoördinatie
 • omgevingsaanleg

Niet inbegrepen in de opdracht

 • Afbraakwerken
 • Losse inrichting (meubilair, gordijnen, signalisatie,...)

Selectievoorwaarden

Bewijs orde van architecten

 • Eén lid van het projectteam moet een bewijs van inschrijving voorleggen

Projectteam

 • Minstens 1 architect met 10 jaar ervaring als projectarchitect bij publieke ontwerpopdrachten. De kandidaat kan bij het indienen van een offerte zijn team uitbreiden met eventuele bijkomende deskundigen zoals een landschapsarchitect, een stedenbouw, enz.

Referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het integreren van een architectuurproject in een ruimere landschappelijke context
 • 1 referentieproject toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van collectieve woonprojecten.
 • 1 referentieproject toont aan dat de ontwerper ervaring heeft met het ontwerpen van een gebouw waarin aandacht wordt gegeven aan flexibel en aanpasbaar ruimtegebruik.

Voor deze referentieprojecten geldt:

 • De referentie toont aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context, omgeving en bestaand patrimonium.
 • Bij de referentie dient te worden toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
 • De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.
 • Referentieprojecten uitgevoerd bij een ander bureau of werkgever mogen worden gebruikt. Ook hier dient de rol van de ontwerper ten aanzien van het referentieproject te worden toegelicht. Om deze referentieprojecten te gebruiken is géén beroep op de draagkracht van het andere bureau of werkgever noodzakelijk.

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Merelbeke OO4702

Volledige studieopdracht voor de landschappelijk inpassing en de bouw van 65 woonzorgunits, 11 woongelegenheden voor studenten, 10 flexibele woonunits voor ouderen en bijhorende voorzieningen op de site Lemberge in Merelbeke

Status project
Locatie bouwplaats

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Bouwheer

Zorgband Leie en Schelde

Contactpersoon Bouwheer

Githa Praet

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

13.000.000 € (voor bouw- en omgevingswerken) (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 8 % - 11% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4702 Selectieleidraad
4702 Selection guideline
Aankondiging BdA
Aankondiging TED
Lijst kandidaten