Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Project site OO4703 Social housing complex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

Project site OO4703 Social housing complex Plein 4 Kortrijk ©Isabelle Pateer

Luchtfoto projectsite OO4703 Sociaal wooncomplex Plein 4 Kortrijk

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

SW+ beheert als woonmaatschappij ruim 4500 sociale huurwoningen in Kortrijk en Wevelgem. Op de site van het Plein 4 te Kortrijk beschikt SW+ over een appartementsgebouw met 70 éénslaapkamerappartementen. De Pleinsite is strategisch gelegen: ze grenst aan de historische stadskern en ligt op wandelafstand van het station van Kortrijk. Het pand dateert echter uit de late jaren 1960 en beantwoordt niet meer aan alle hedendaagse normen. 

SW+ wil hier in samenspraak met stad Kortrijk een kwalitatief sociaal woonproject realiseren. Samen met de herbestemming van het woongebouw is de inbedding in de omgeving een belangrijke (ontwerp)vraag. De site vormt immers een strategisch kruispunt in een belangrijk openruimtenetwerk: het historische Begijnhofpark, Stadspark ’t Plein, De Leie (nieuwe verbinding met fietsbrug), de stadstuin Messeyne, het Guldenbergplantsoen en de Houtmarkt. Met de geplande herontwikkeling van de Pleinsite wil men inzetten op de kwaliteit van de publieke ruimte en de relatie tot het nieuwe woonprogramma en zijn architectuur.

Hierbij is het de bedoeling om te komen tot een kwalitatieve, duurzame en gedifferentieerde invulling. Deze opdracht behelst een gebouwd programma van 4.000m² (± 45 sociale huurappartementen, voornamelijk type 2/3 en 2/4, en een aantal 1/2). Zowel de piste naar volledige vervangingsbouw als de piste naar (gedeeltelijke) renovatie dient onderzocht te worden, met aandacht voor de technische haalbaarheid, circulariteit en het bewust omspringen met materialen. De inrichting van de open ruimte (zowel privaat als openbaar) maakt deel uit van deze opdracht. De doorwaadbaarheid van de wijk en de (groene) pleintjes als verbindende elementen spelen hierin een cruciale rol. Het voorstel van de inschrijver dient in de visievorming voor de site dan ook verder te reiken dan alleen de inrichting van het woongebouw. 

Wij zijn voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke ruimte.

De ontwerper houdt minstens rekening met volgende accenten:

 • De site grenst rechtstreeks aan de historische stadskern van Kortrijk. Het is de ambitie dat het nieuwe woongebouw zich (her)integreert in de buurt met inachtneming van de verschillende bouwstijlen.
 • Het ontwerp biedt een meerwaarde (architecturaal en landschappelijk) voor de ganse site, waardoor er een stadsvernieuwend effect wordt gecreëerd, met respect voor het beschermde stadsgezicht en het waardevolle erfgoed, maar ook met aandacht voor open ruimte, ontharding, vergroening, speelruimte en wandel- en fietsverbindingen.
 • We streven naar de realisatie van een logisch, degelijk en duurzaam ontwerp, waarbij budgetvriendelijke architectuur, materiaalgebruik maar ook duurzaam en circulair ontwerpen primeren.
 • De geldende normen van Wonen in Vlaanderen zijn hier van toepassing.
 • Het ontwerpteam ontwikkelt een visie over wonen aan een woonerf, vernieuwende woonvormen, grondgebonden wonen, gemeenschappelijke voorzieningen en een publieke ruimte en mobiliteit die hierop afgestemd zijn. Een hedendaagse benadering van parkeer- en mobiliteitsaspecten vormt een belangrijk aandachtspunt.
 • Op het vlak van energieverbruik dient het ontwerp te beantwoorden aan de VEA-onderrichtingen zodat de energiekost voor de bewoners zo laag mogelijk wordt gehouden.

Inbegrepen in de opdracht

 • architectuur
 • stabiliteit en speciale technieken
 • private omgevingsaanleg (terrassen)
 • EPB en ventilatieverslaggeving
 • veiligheidscoördinatie

Selectievoorwaarden

Bewijs orde van architecten

 • Eén lid van het projectteam moet een bewijs van inschrijving voorleggen

Projectteam

 • Het ontwerpteam dient te bestaan uit een architect, een stedenbouwkundige of een landschapsarchitect met minstens 5 jaar ervaring als projectleider.

Referentieprojecten

 • 1 referentie die aantoont dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van (sociale) woningbouw in een stedelijke omgeving,
 • 1 referentie die aantoont dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van een gebouw met een specifieke relatie tot de publieke ruimte,
 • 1 referentie die de kandidaat zelf relevant vindt in functie van voorliggende opgave.

Voor deze referentieprojecten geldt: 

 • De referentie toont aan op welke manier de ontwerper omgaat met de context, de omgeving en het bestaand patrimonium. 
 • Bij de referentie dient te worden toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project. 
 • De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames komen ook in aanmerking. 
 • Referentieprojecten uitgevoerd bij een ander bureau of werkgever mogen worden gebruikt. Ook hier dient de rol van de ontwerper ten aanzien van het referentieproject te worden toegelicht. Om deze referentieprojecten te gebruiken is géén beroep op de draagkracht van het andere bureau of werkgever noodzakelijk.

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Kortrijk OO4703

Volledige studieopdracht voor de opwaardering van een sociaal wooncomplex te Plein 4, met integratie in de ruime omgeving en de historische stadskern van Kortrijk

Status project
Locatie bouwplaats

Plein 4, 8500 Kortrijk

Bouwheer

Woonmaatschappij SW+

Contactpersoon Bouwheer

Peter Rigole en Karel Maddens

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€7.000.000 volgens FS3- plafond nieuwbouw/renovatie (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Architectuur: barema 2006 (volgens de richtlijnen van Wonen in Vlaanderen). Stabiliteit en technieken volgens de richtlijnen van Wonen in Vlaanderen, modelcontract Type RI – 2005

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4703 Selectieleidraad
4703 Selection guideline
Aankondiging BdA
Aankondiging TED
Lijst kandidaten