OO3402 visiebundel © De Smet Vermeulen architecten bvba OO3402 visiebundel © De Smet Vermeulen architecten bvba

Laureaat: De Smet Vermeulen architecten bvba

De studieopracht voor vervangingsbouw voor het sociaal woonproject De Boarebreker in Oostende werd gegund aan De Smet Vermeulen architecten BVBA.

De Smet Vermeulen kozen ervoor het nieuwe gebouw meer teruggetrokken in te planten dan de bestaande vleugel in de Edith Cavellstraat die het moet vervangen. Door deze benadering ontstaat een pleintje vóór het gebouw en komt ook het oude hospitaal verderop in de straat beter tot zijn recht. Het pleintje is opgevat als buurtparkje, klein van schaal, maar het kan iets betekenen. De keuze om wat open ruimte terug te geven aan de buurt, die gekenmerkt wordt door smalle straten en intensieve bebouwing, werd door de jury positief beoordeeld. De ontwerpers geven de Boarebreker op die manier een extra functie als buurtanker.

De nieuwe vleugel met assistentieflats is fors, maar niet dominant, door de grotere afstand tot de overzijde van de straat. De architectuur van het gebouw met zijn balkons en details van geglazuurde baksteen herinnert aan sommige Oostendse gevels. Het is ook een goede keuze om met het nieuwe kopgebouw de rooilijn te volgen en de wat onbepaalde voortuinstrook aan de Kairosstraat meer structuur te geven met wat afgeschermde voortuinen. Op het gelijkvloers van het kopgebouw zit de gemeenschapsruimte, die veel contact mogelijk maakt met het leven op straat.

Het ontwerp kiest duidelijk voor veel publieke ruimte en differentieert die buitenruimtes qua schaal, rol en groene invulling op een overtuigende wijze. De planopbouw is helder, maar vergt wel een aanhechting op elke verdieping van het bestaande woonzorgcentrum. Het concept voorziet ook de verbouwing van de vleugel van het woonzorgcentrum, waar kamers worden gemaakt in huidige leefruimtes en elders nieuwe leefruimte wordt gecreëerd. Indien dit goed gefaseerd kan uitgevoerd worden en met beperkte hinder voor het woonzorgcentrum in werking, is de meerwaarde achteraf groot. De organisatie is ook praktisch, met één duidelijke toegang, die leidt naar een ingang voor de woningen en een voor het dienstencentrum, dat met één balie goed kan functioneren. De assistentiewoningen hebben een mooie, geschakelde planopbouw met een meanderende centrale gang en goed in te richten woonunits.

Oostende OO3402

Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woonproject

Status project
Genomineerden