OO3401 visiebundel © BRUT, C.F. Møller OO3401 visiebundel © BRUT, C.F. Møller

Laureaat: BRUT, C.F. Møller

De studieopdracht voor de vervangingsbouw voor de sociale hoogbouwwijk De Nieuwe Stad te Oostende werd gegund aan de tijdelijke vereniging C.F. Möller met BRUT

De Oostendse Haard en De Gelukkige Haard, de huisvestingsmaatschappijen die De Nieuwe Stad in 1972 hebben gebouwd, wensten de 400 sociale wooneenheden te vervangen en daarmee de hele site te hertekenen. Gezien de huidige bewoners hier graag wonen, was het de uitdaging om hoogbouw in de sociale woningbouw opnieuw in een positief daglicht te stellen, zeker nu hoogbouw weer actueel is in het exclusieve segment van de woningmarkt. De huidige appartementen worden behalve om het mooie uitzicht ook gewaardeerd om de grote glaspartijen en de brede terrassen.

Waar de modernistische langwerpige blokken met hun gesloten kopgevels alleen éénzijdig georiënteerde appartementen omvatten, biedt het concept van de tijdelijke vereniging C.F. Möller met BRUT groepjes gebouwen met bijna uitsluitend hoekappartementen. In de toekomst krijgen de bewoners dus een ruimer uitzicht, in twee windrichtingen in plaats van één. Er werd ook gevraagd om het skelet van het gebouw toekomstbestendiger te maken, met een langere levensduur dan vijftig jaar.

De blokken zijn gegroepeerd tot drie woonhoven met bouwvolumes van vijf of zes bouwlagen en enkele torens van dertien hoog. Deze hybride gebouwtypologie met ‘blokhuizen’ en ‘torenhuizen’ wil de kwaliteiten van de hoogbouw en de villa’s aan de kust combineren. Het concept werd in de finale onderhandelingsronde nog meer georiënteerd naar de bestaande bebouwing. Zo ontstonden drie clusters van bestaande en nieuwe gebouwen, die telkens een plein omzomen. Alle toegangen tot de gebouwen liggen aan deze pleintjes. Ook de fietsenstallingen en vooral de gemeenschapsruimtes zorgen voor levendigheid op de begane grond. Zo zijn op de kleinere schaal van elk woonhof ontmoetingen tussen de bewoners mogelijk.

Tegelijk met de nieuwe gebouwen, wordt de buurt van meer groen voorzien. De huidige parkeerkelder wordt gesloopt en de parking komt onder enkele gebouwen. Het concept laat veel ruimte voor een park met een mooie breedte en lengte. Het groen wordt meer voelbaar in de ruimere buurt via groene vingers tussen de drie gebouwenclusters. Ook het buurthuis krijgt een centrale rol in het park.

Oostende OO3401

Volledige studieopdracht voor vervangingsbouw voor de sociale hoogbouwwijk De Nieuwe Stad te Oostende

Status project
Genomineerden