Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Beeld visiebundel © Forest + OD205

Laureaat: FOREST, OD205

De studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor een onthaalsite voor de rozentuin van het kasteeldomein Coloma te Sint-Pieters-Leeuw werd gegund aan de tijdelijke vereniging Forest, OD205 in samenwerking met Met zicht op zee architecten en ontwerpers, Stefanie Delarue en Studio WLLMS. Het team ziet voor het domein Coloma een nieuwe, levendige rol weggelegd in het weefsel van Sint-Pieters-Leeuw en in het ruimere cultuurhistorische landschap rond Brussel. Het kasteelpark wordt een levendige plek die in het teken staat van maatschappelijke innovatie en educatie.

Voortbouwend op het huidige karakter van de site zal het team het landgoed aan de hand van een stevig stedenbouwkundig concept ruimtelijk en functioneel opnieuw aansluiting doen vinden bij het dorp Sint-Pieters-Leeuw, de Zenne- en Zuunvallei en bij Brussel. Doel is het domein te ontwikkelen tot een aantrekkelijke poort tot het Pajottenland, een start- of eindpunt voor een bezoek aan deze streek.

De ontwerpvisie is gestoeld op drie pijlers: het kasteeldomein wordt een ecologisch landgoed dat inzet op kennisuitwisseling, een scenografisch landgoed waarbij beleving en cocreatie centraal staan en een productief landgoed waar ambachtelijkheid voorop staat.

De ontwerpers benaderen het domein als een theater, steeds met de roos als centraal thema. Er wordt ingezet op een visueel spel met focus op het kasteel. Een nieuw polyvalent paviljoen op een van de hoogste punten van het domein, een verbindend speellint, een loopbrug, een bosrandtuin, een hernieuwd, opgewaardeerd concept voor de klassieke rozentuin, een duurzame en inspirerende boomgaard en ingrepen voor een beter ecologisch evenwicht in het bodem- en waterhuishoudingssysteem zijn de opvallendste ingrediënten. Er worden oplossingen uitgewerkt voor het parkeren, de entrees, de bewegwijzering, de verlichting en de logistiek.

Het ontwerpteam ontwikkelt een brede, duurzame en ecologische aanpak via o.a. bodemverbetering, het verhogen van de biodiversiteit door intensifiëring van de bosranden, waterbeheer en een gesloten groenafval-kringloop. Samen met de helderheid van het concept zijn dit de elementen die de beoordelingscommissie in het bijzonder waardeerde.

Er wordt met de betrokken actoren een uitgebreid interactief proces van participatie en cocreatie opgezet om een breed gedragen transitie in een masterplan vorm te geven. Men wenst ook nieuwe samenwerkingsverbanden met regisseurs mogelijk te maken, die mee zorgen voor de programmatorische invulling van het landgoed. Op die manier wensen de ontwerpers het domein op sociaal, ecologisch en economisch vlak duurzaam tot bloei te brengen.

Sint-Pieters-Leeuw OO4008

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor een onthaalsite voor de rozentuin van het kasteeldomein Coloma en zijn omgeving

Status project
Genomineerden