OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

OO4007 visiebundel © tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD

Laureaat: Atelier Horizon, VELD

Laureaat: tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD met onderaannemers Orientes en ARA

De studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de tip van het Buda-eiland te Kortrijk werd gegund aan de tijdelijke vereniging Atelier Horizon (landschap en stedenbouw), VELD (architectuur en stedenbouw) met onderaannemers Orientes (vastgoed en management) en ARA (atelier voor ruimtelijk advies).

De opdracht betreft de westelijke tip van het Buda-eiland. De site is ruim 2 hectare groot en in eigendom van OCMW Kortrijk. Door het vrijkomen van gebouwen ontstaat een uitgelezen kans om het volledige gebied om te vormen tot een unieke en bruisende plek, waar de verschillende programma’s en de publieke ruimte elkaar versterken, maar ook de culturele dynamiek op het Buda-eiland en in de rest van de stad.

Het voorstel van de tijdelijke vereniging Atelier Horizon, VELD vertrekt vanuit een brede analyse van bestaande en mogelijke verbindingen tussen stedelijke (culturele) plekken. Zo worden een aantal interessante stadsassen geïdentificeerd als dragers van historische en toekomstige ontwikkelingen, die de tip in relatie brengen met onder andere de stationsomgeving, het muziekcentrum Track, het Vlasmuseum Texture en met Overleie. Het ontwerpteam gaat echter niet voorbij aan enkele belangrijke en kenmerkende kwaliteiten van het Buda-eiland, en zoekt naar manieren om deze te verankeren in het nieuwe masterplan. ‘Hoe kan kleinschaligheid gegarandeerd worden binnen de stedelijke ambities? Hoe kan de intimiteit van het secundaire netwerk van verborgen tuinen en pleinen een tegenwicht bieden?’ Met het voorstel slagen de ontwerpers erin een mooi evenwicht te vinden tussen deze stedelijke assen als ruimtelijk raamwerk en een secundair netwerk van verborgen open ruimtes, die verzachten en ademruimte bieden.

Op projectniveau wordt met een heldere stedenbouwkundige figuur vanuit deze uitgangspunten verder gewerkt. De stedelijke assen en looplijnen, zoals de historische verbinding langs de ‘voorkoer’ van het Augustinessenklooster vanuit de Budastraat, krijgen op verschillende manieren vorm. Het strategische bouwveld langs de Leie, ter hoogte van de Reepbrug, krijgt een teruggetrokken en compacte bebouwing. Vanuit deze bouwvormen ontstaat een intelligente ontwikkelingsstrategie ̶ ruimtelijk geschakeld vanuit drie open ruimtes: een plein, een koer en een tuin ̶ die heldere en behapbare ruimtelijke deelprojecten afbakenen. De bouwvormenlogica vertaalt zich op slimme wijze in verschillende vormen van opdrachtgeverschap en de bijbehorende rechtsconstructies. Het masterplan met zijn bouwvormen speelt ook in op de verschillende aanwezige schaalniveaus (klooster vs. Reepkaai) en verwijst naar verschillende hoogteregisters in de omgeving: de hoogte van de kloostertuinmuur, de nokhoogte van het klooster en de kroonlijsthoogtes van verschillende gebouwen, om de schaal van onder meer het bibliotheekgebouw en het bouwblok aan de Reepkaai af te stemmen.

De open-ruimtestructuren worden ingezet als verbinder, als basis voor het raamwerk en zijn resoluut naar de Leieboorden gericht, met een uitbreiding van het stadspark op de tip als primaire publieke ruimte. De keuze om de publieke ruimte gebundeld te organiseren, voegt samen met de ruimte van de rivier een aantrekkelijke en contrasterende dimensie toe aan de stad.

Kortrijk OO4007

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de tip van het Buda-eiland te Kortrijk

Status project
Genomineerden