Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

Sitefoto's OO3901 Leiedal Kortrijk

Luchtfoto projectsite OO3901 Nieuwe kantoren Leiedal Kortrijk

OO3901_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De intercommunale Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen. Zij wil deze streek dynamisch en duurzaam helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Leiedal is gehuisvest in Kortrijk, in het kantorenpark Kennedypark.

Sinds een aantal jaren deelt Leiedal het gebouw met haar huispartners W13, Logo Leiedal en ZuidWest, die ook regionaal actief zijn binnen verschillende beleidsdomeinen. Om deze reden werd het bestaande gebouw een aantal jaren geleden uitgebreid met kantoorruimte en vergaderzalen. Het werd recent ook gerenoveerd om te voldoen aan de hedendaagse energienormen.

Door de snelle groei van zowel Leiedal als de huispartners wordt het huidige gebouw opnieuw te klein om alle medewerkers kwalitatief te huisvesten. Een volgende uitbreiding van de kantoren dringt zich op. Uitbreiden van de bestaande gebouwen is omwille van de specifieke inplanting uitgesloten. Gezien het belang van een vlotte dagelijkse samenwerking tussen Leiedal en haar huispartners geniet een locatie voor uitbreiding nabij de huidige site de voorkeur van alle partners.

Leiedal zal daarom nieuwe kantoren bouwen op haar eigen gronden in het Kennedypark, namelijk op het onbebouwde perceel grenzend aan de parking van Leiedal, op korte wandelafstand van de huidige locatie van Leiedal. Deze locatiekeuze kadert binnen het slim en kwalitatief verdichten van Hoog-Kortrijk, nabij de toekomstige HOV-as tussen het stadscentrum en Hoog-Kortrijk en aansluitend op het fijnmazige functionele fietsnetwerk (in opbouw) op Hoog-Kortrijk.

Om de bouwmogelijkheden op het terrein na te gaan werd ter voorbereiding van deze opdracht eerder ontwerpmatig onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek toont aan dat op het perceel, rekening houdend met de opgelegde V/T van 0,43, ruimte is voor een bouwprogramma met een netto-vloeroppervlakte van ongeveer 2.700 m². Deze moet werkruimte bieden aan 150 personen. Daarnaast wordt voor de bouwsite een vlotte aansluiting op het aangrenzende fietspad gevraagd. Via een voetweg moet ook een fysieke link met de bestaande kantoren van Leiedal worden gerealiseerd. 

Het bouwprogramma moet bijkomende ruimte creëren voor de medewerkers van Leiedal en/of van de huispartners. De vooropgestelde m² zijn momenteel wel ruimer dan de huidige vraag. In afwachting van bijkomende nood aan extra kantoorruimte, zal er ook kantoorruimte worden verhuurd aan externen.

Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren is dus essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken. Binnen dit concept dienen alle verdiepingen los van elkaar te kunnen functioneren.

De nieuwe kantoren dienen ook uit te stralen waar Leiedal voor staat en zich al jaren voor inzet: een hoge beeldkwaliteit en duurzame ontwikkeling. Bij de bouw van de kantoren moet voldoende aandacht geschonken worden aan:

 • Kwalitatieve integratie in het bestaande kantorenpark, waarbij de noodzakelijke verharding tot een minimum wordt beperkt.
 • Duurzaamheid van het gebouw. Dit dient zowel in de vormgeving van de bouwvolumes als in de keuzes van de materialen (circulair bouwen) en energiezuinige technieken tot uiting te komen.

Verdere analyse van het programma en de ruimtelijke context is nodig. De aangegeven oppervlaktes zijn een eerste aanname. Het behoort tot de wedstrijdopdracht van de architect om dit programma te verfijnen én flexibiliteit te zoeken binnen het vooropgestelde bouwprogramma en geldende stedenbouwkundige voorschriften, met het oog op duurzamer ruimtegebruik, energetische optimalisatie, kostenefficiëntie, ... Uitgaande van compact ruimtegebruik en duurzaam bouwen wordt een middelhoog gebouw met een kleine footprint geprefereerd, mits de maximum V/T niet wordt overschreden en dit ten goede komt aan de kwalitatieve (groenere) inrichting van het perceel.

Selectiecriteria

Aan de hand van het ingediende kandidaatsdossier worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 • de vakbekwaamheid
 • de relevante ervaring

Gunningscriteria

Aan de hand van de ingediende offertes worden volgende gunningscriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1.1 in een ruim maatschappelijk kader
  1.2 meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. De projectkost inclusief de studiekost
 3. De aanpak van duurzaamheid
 4. De procesgerichtheid en procesbereidheid

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4/3/2/1

Kortrijk OO3901

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van kantoren voor Leiedal te Kortrijk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Bart Macken Eef Boeckx Partnership, C+S Architects Limited
 • OYO architects, RAU, Tractebel Engineering nv
 • urbain architectencollectief bvba
Locatie bouwplaats

President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

Timing project
 • Selectievergadering: 7 apr 2020
 • Indienen: 29 sep 2020
 • Jury: 14 okt 2020
Bouwheer

Intercommunale Leiedal

Contactpersoon Bouwheer

Griet Lannoo

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€7.500.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Algemeen ereloonpercentage: min. 10% en max. 12%, inclusief veiligheidscoördinatie en EPB

Vergoeding ontwerpers

15.000 € (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten (gereduceerde deliverables)

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3901
Selectiebeslissing OO3901