OO3902 visiebundel ©Horizon, Veld

Visiebeeld masterplan stationsomgeving Boom

OO3902 visiebundel ©Horizon, Veld

Visiebeeld masterplan stationsomgeving Boom

OO3902 visiebundel ©Horizon, Veld

Visiebeeld masterplan stationsomgeving Boom

OO3902 visiebundel ©Horizon, Veld

Visiebeeld masterplan stationsomgeving Boom

OO3902 visiebundel ©Horizon, Veld

Visiebeeld masterplan stationsomgeving Boom

OO3902 visiebundel ©Horizon, Veld

Visiebeeld masterplan stationsomgeving Boom

Laureaat: Atelier Horizon, VELD

Boom OO3902

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van Boom, met inbegrip van advies voor realisatiemogelijkheden

Status project
Genomineerden