OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

OO1009_realisatie ©Filip Dujardin

Laureaat: Tractebel Engineering nv

De wijk Europark heeft een grondige facelift ondergaan om sociale samenhang tussen de verschillende daar aanwezige generaties en culturen te bevorderen via nieuwe infrastructuur gericht op wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs en opvang. Drager van het project is de publieke ruimte. Andere op het terrein aanwezige partijen sluiten aan en vergroten het momentum van de stadsvernieuwing. De opdrachtgevers staan doorheen een lang en complex proces pal voor goede architectuur.

IGLO is een project met een lang procesverloop, waarbij vanaf het vroegste beleidsvoornemen tot het eindresultaat de doelstellingen overeind bleven, wat getuigt van een sterke regie. Verschillende stadsdiensten met eigen investeringsprogramma’s stemmen hun plannen op elkaar af. Het project getuigt van participatief denken en werken in alle fasen van het project, zowel vanuit de rol van de opdrachtgever binnen de stad als vanuit de stadsdiensten naar de bewoners toe.

Aangesteld via de Open Oproep tekende Technum voor het masterplan en de inrichting van de openbare ruimte, en het was als ingenieursbureau betrokken bij de architectuuropdrachten. De ontwerpers van de verschillende bouwprojecten (architecten De Vylder Vinck Taillieu, De Smet Vermeulen architecten, Tom Thys architecten) hadden een sterke inbreng in het masterplan, zodat alle bouwprogramma’s vanaf het begin doorgedacht waren en in het masterplan verankerd zaten.

Dit project werd uitgeroepen tot één van de drie laureaten bij de Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap.

 

Bekijk hier de webpagina van de stad Antwerpen voor dit project

Antwerpen OO1009

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stadsontwerp voor het bouwen van een kinderdagverblijf, een rust-en verzorgingscentrum met dienstencentrum, 50 sociale woningen voor ouderen en een jongerencentrum, inrichtingsplannen voor de publieke ruimtes voor het projectgebied en één of meerdere studieopdrachten voor uitvoering van de verschillende deelprojecten voor het projectgebied Europark Linkeroever te Antwerpen.

Status project