1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

1009 Locatie Linkeroever Antwerpen ©Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De opdracht bestaat uit 2 delen.

Eerst wordt een stadsontwerp gemaakt voor de site. Het intergenerationeel concept moet fysiek vertaald worden in een strategisch stadsontwerp. Daarna wordt de architectuuropdracht voor het bouwen van de onderdelen van het intergenerationeel concept toegewezen aan de ontwerpers in opdracht van iedere inrichtende partner, namelijk de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, c.v. Huisvesting en 'Lerende Stad'.

Het intergenerationeel concept is in februari 2004 goedgekeurd door het college. Het project steunt op 3 beleidsterreinen voor intergenerationeel werk of intergenerationele ontmoeting:

 • De pedagogische gemeenschap: in onderwijs en kinderopvang worden ouderen ingezet als helpers en mentoren
 • Wonen, zorg en ontplooiing voor personen met verminderde zelfredzaamheid (voornamelijk ouderen)
 • De openbare ruimte: jongeren en ouderen gaan met elkaar in gesprek over conflicten, belangen en omgangsvormen in de wijk waarin zij wonen.

Telkens kan het intergenerationele ook een intercultureel karakter hebben. Het stadsontwerp bestaat uit meerdere deelprojecten, nl. een kinderdagverblijf en basisschool, rust en verzorgingscentrum, een dienstencentrum, 50 sociale woningen voor ouderen en een jeugdcentrum. De publieke ruimte vormt een onlosmakend onderdeel van de opdracht. De deelprojecten hebben respectievelijke bouwheren: lerende stad, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij cv huisvesting en de stad Antwerpen. De planningscel van stadsontwikkeling regisseert dit proces en werkt momenteel, in samenwerking met cv Huisvesting, binnen het Europese Interreg IIIb project IMAGE, aan een masterplan waarin een strategische ruimtelijke visie voor Europark wordt uitgewerkt.

In het intergenerationeel project Linkeroever vinden meerdere actoren elkaar op grond van een gemeenschappelijk en herkenbaar belang; het bevorderen van de sociale samenhang.

Antwerpen OO1009

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stadsontwerp voor het bouwen van een kinderdagverblijf, een rust-en verzorgingscentrum met dienstencentrum, 50 sociale woningen voor ouderen en een jongerencentrum, inrichtingsplannen voor de publieke ruimtes voor het projectgebied en één of meerdere studieopdrachten voor uitvoering van de verschillende deelprojecten voor het projectgebied Europark Linkeroever te Antwerpen.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Tractebel Engineering nv
 • Atelier JPLX bvba, Huiswerk architecten bvba
 • BEEL ARCHITECTEN
 • evr-Architecten, Fris in het landschap, Werkplaats voor Architectuur, architectenassociati
 • KCAP Architects&Planners
Locatie bouwplaats

Emile Verhaerenlaan, 2000 Antwerpen

Timing project
 • Selectievergadering: 26 okt 2005
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2005
 • Eerste briefing: 17 nov 2005
 • Tweede briefing: 1 dec 2005
 • Indienen: 17 mrt 2005
 • Jury: 23 mrt 2006
 • Gunning: 4 apr 2006
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 sep 2006
 • In gebruikname: 1 sep 2008
Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Heyvaert Koen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

21.000.000 euro (incl. btw) (incl. ereloon)

Downloads

projectdefinitie