Tentoonstelling ‘Open Oproep’ op WONDER, Kortrijk Creativity Festival Nieuwe versie van de expo in de Budafabriek, van 23 oktober t/m 20 november 2020

In het kader van de viering van 20 jaar bouwmeesterschap nam het Team Vlaams Bouwmeester in 2019 het initiatief voor een reizende tentoonstelling over zijn best gekende instrument: de Open Oproep. Na presentaties in Gent, Brussel en Hasselt, brengt Intercommunale Leiedal de tentoonstelling vanaf 23 oktober in een nieuwe versie naar de Budafabriek in Kortrijk. 

Met de aanstelling van een Bouwmeester en de ontwikkeling van de Open Oproep trok de Vlaamse overheid twintig jaar geleden resoluut de kaart van een ambitieus publiek opdrachtgeverschap en kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw. De Open Oproep stelt publieke opdrachtgevers in staat op een transparante manier en met internationaal bereik een ontwerpteam aan te stellen voor hun projecten. Dit gebeurt op basis van een helder geformuleerde maatschappelijke ambitie en via een relatief lichte procedure, die kwaliteit als selectiecriterium centraal stelt. Niet alleen de huidige aanblik van Vlaamse steden en gemeenten, ook het denken en spreken over architectuur in Vlaanderen werden mede door de Open Oproep naar een hoger niveau getild.

Realisaties als De Krook in Gent, crematorium Uitzicht in Kortrijk, het Theaterplein of het Provinciehuis in Antwerpen, de Kazerne Dossin in Mechelen; herbestemmings- of restauratieprojecten als het In Flanders Fields Museum te Ieper of de uitbreiding van de voormalige Hasseltse stadsgevangenis tot universitaire stadscampus: ze zijn vertrouwd, ook bij een breed publiek. De Open Oproep is echter nog veel méér. Momenteel tellen we in heel Vlaanderen, in de centrumsteden maar evengoed in kleinere steden en gemeenten en in Brussel, al bijna 700 architecturale en stedenbouwkundige projecten die via de Open Oproep op de rails werden gezet.

Aan de hand van geselecteerd archiefmateriaal, getuigenissen en twee opmerkelijke architectuurinstallaties laat de tentoonstelling u kennismaken met deze veelkleurige oogst. Ze laat op een toegankelijke manier zien hoe de Open Oproep werkt en wat ruimtelijke kwaliteit in de diverse Vlaamse contexten zoal behelst. De inhoud van de tentoonstelling varieert bij elke presentatie. Bezoekers krijgen concreet inzicht in de methodiek die de Vlaamse Bouwmeester hanteert om publieke opdrachtgevers in hun kwaliteitsstreven te ondersteunen.

Deze reizende tentoonstelling is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester. Ze werd gerealiseerd door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut.
Curatoren: Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche.
Na Kortrijk reist de tentoonstelling, in een nieuwe samenstelling, naar Leuven, om in het najaar van 2021 in een uitgebreide versie te landen in deSingel in Antwerpen.

Logo's 20 jaar Vlaams Bouwmeester, Vlaanderen verbeelding werkt, Vlaams Architectuurinstituut en Universiteit Gent

Open Oproep expo Hasselt

Waar

Budafabriek, Dam 2, 8500 Kortrijk

Wanneer

Expo van 23/10 tot en met 20/11 2020

Toegang

De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht

Info en inschrijvingen Open Oproep expo

Website Leiedal

 

meer info over WONDER, Kortrijk Creativity Festival

 

De tentoonstelling wordt in Kortrijk georganiseerd i.s.m. Intercommunale Leiedal en Stad Kortrijk, en kadert binnen WONDER, Kortrijk Creativity Festival, dat loopt van 15/10 tot 15/11 2020.