Ontwerp- en onderzoeksteams gezocht voor klimaatwijken Kortrijk, Leuven en Mechelen Dien uw offerte in tot 13/11 voor Mechelen en 16/11 voor Leuven en Kortrijk

Met de projectoproep Klimaatwijken bieden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap ondersteuning aan drie lokale besturen bij de reconversie van bestaande wijken naar klimaatwijken. Voor elk van de drie geselecteerde wijken, in Kortrijk, Leuven en Mechelen, zoeken we een multidisciplinair team om een duurzame ontwikkelingsstrategie uit te werken. 

Voor de zomer lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap een projectoproep aan lokale besturen en publieke opdrachtgevers, om hen te ondersteunen bij concrete reconversieprojecten op schaal van een wijk. De projecten moeten diverse renovatie- en klimaatmaatregelen aan elkaar koppelen.

Uit de kandidaturen voor de projectoproep werden drie steden, met elk een project voor een klimaatwijk, gekozen die vanuit Vlaanderen ondersteund zullen worden: 

De stad Kortrijk wil voor het bouwblok Walle een herontwikkelingsplan uitwerken voor een zelfvoorzienende en CO2-neutrale wijk, waarbij energie uitgewisseld wordt tussen de bedrijfssite aan de binnenzijde van het bouwblok en het omliggende woonweefsel. Het bouwblok is een van de ‘warmtenetparels’ in een verder uit te bouwen regionaal warmtenet.

In Leuven dient, in interactie met de buurt, een transitievisie opgemaakt te worden voor een collectieve renovatie van tuinwijk Ter Elst, die model kan staan voor de herontwikkeling van heel wat andere tuinwijken met erfgoedwaarde, in Leuven en Vlaanderen. In de ontwikkeling van die visie wordt niet enkel aandacht besteed aan het renovatievraagstuk, maar wordt ook de koppeling gemaakt met nieuwe woon- en opdrachtgeversmodellen, een andere mobiliteit en een klimaatadaptieve inrichting van de ruimte.

De stad Mechelen wil de ruimtelijke structuur van de Vesten aangrijpen om een warmtenet uit te bouwen, waarop ook de appartementsgebouwen, gelegen langs die Vesten, kunnen aansluiten. Het ontwerpend onderzoek moet resulteren in een strategische visie voor dat warmtenet, maar omvat ook de uitwerking van een concreet en operationeel kader om verenigingen van mede-eigenaars te ondersteunen in de collectieve energetische renovatie van appartementsgebouwen.

Voor elk van de drie wijken zoeken we een multidisciplinair onderzoeksteam met expertise op vlak van ontwerp, energie, participatie, vastgoed en financiering en juridische kennis. We zetten ook een overkoepelend leertraject op waarbij de drie gekozen onderzoeksteams met elkaar en een kwaliteitskamer met experts in interactie zullen gaan, en met bredere leer- en uitwisselingsmomenten om de verworven kennis te delen met andere lokale besturen en actoren.

Mechelen Vesten

Meer info op e-tendering

(Aangepaste) data voor indienen:

  • Mechelen: 13 november om 10u
  • Leuven en Kortrijk: 16 november om 10u.