Tentoonstelling ‘Open Oproep’ opnieuw on tour Nieuwe versie van de expo in Z33 Hasselt, van 30 augustus t/m 11 oktober 2020

In het kader van de viering van 20 jaar bouwmeesterschap nam het Team Vlaams Bouwmeester in 2019 het initiatief voor een reizende tentoonstelling over zijn best gekende instrument: de Open Oproep. Na presentaties in Gent en Brussel, en na enkele maanden oponthoud vanwege de coronamaatregelen, is de tentoonstelling vanaf 30 augustus in een nieuwe versie te zien in Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in Hasselt.

Met de aanstelling van een Bouwmeester en de ontwikkeling van de Open Oproep trok de Vlaamse overheid twintig jaar geleden resoluut de kaart van een ambitieus publiek opdrachtgeverschap en kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw. De Open Oproep stelt publieke opdrachtgevers in staat op een transparante manier en met internationaal bereik een ontwerpteam aan te stellen voor hun projecten. Dit gebeurt op basis van een helder geformuleerde maatschappelijke ambitie en via een relatief lichte procedure, die kwaliteit als selectiecriterium centraal stelt. Niet alleen de huidige aanblik van Vlaamse steden en gemeenten, ook het denken en spreken over architectuur in Vlaanderen werden mede door de Open Oproep naar een hoger niveau getild.

Realisaties als de Kazerne Dossin in Mechelen, het Theaterplein of het Provinciehuis in Antwerpen, De Wijnpers in Leuven, De Krook in Gent; herbestemmings- of restauratieprojecten als de Gentse Boekentoren of de uitbreiding van de voormalige Hasseltse stadsgevangenis tot stadscampus voor de Universiteit Hasselt: ze zijn vertrouwd, ook bij een breed publiek. De Open Oproep is echter nog veel méér. Momenteel tellen we in heel Vlaanderen, in de centrumsteden maar evengoed in kleinere steden en gemeenten en in Brussel, al bijna 700 architecturale en stedenbouwkundige projecten die via de Open Oproep op de rails werden gezet.

Aan de hand van geselecteerd archiefmateriaal, getuigenissen en twee opmerkelijke architectuurinstallaties laat de tentoonstelling u kennismaken met deze veelkleurige oogst. Ze laat op een toegankelijke manier zien hoe de Open Oproep werkt en wat ruimtelijke kwaliteit in de diverse Vlaamse contexten zoal behelst. De inhoud van de tentoonstelling varieert bij elke presentatie. In Z33 gaat bijzondere aandacht naar de Open Oproep voor de Hasseltse begijnhofsite. Bezoekers krijgen hier ‘in situ’ concreet inzicht in de methodiek die de Vlaamse Bouwmeester hanteert om publieke opdrachtgevers in hun kwaliteitsstreven te ondersteunen.

Deze reizende tentoonstelling is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester. Ze werd gerealiseerd door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut.
Curatoren: Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche.
Na Hasselt reist de tentoonstelling, in telkens wisselende samenstellingen, naar Kortrijk en Leuven, om in het najaar van 2021 te eindigen in het Vlaams Architectuurinstituut in Antwerpen.

Logo's 20 jaar Vlaams Bouwmeester, Vlaanderen verbeelding werkt, Vlaams Architectuurinstituut en Universiteit Gent

WAAR

  • Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, Bonnefantenstraat 1, 3500 Hasselt

WANNEER

  • Expo van 30/08 tot en met 11/10.
  • Maandag: 11u – 18u
  • dinsdag: gesloten
  • woensdag - vrijdag: 11u – 18u
  • zaterdag – zondag: 10u – 18u.

TOEGANG

  • De toegang is gratis, maar een tijdslot reserveren is verplicht.

Reserveren