Expo Open Oproep veelbelovend gestart in Budafabriek Kortrijk … maar momenteel tijdelijk gesloten om ieders gezondheid te beschermen

In het kader van de coronamaatregelen zijn alle Vlaamse cultuurhuizen dicht. Ook de Budafabriek in Kortrijk en de expo Open Oproep hebben helaas de deuren moeten sluiten. Wij houden u op de hoogte van de verdere programmatie van de reizende tentoonstelling via onze website, nieuwsbrief en sociale media.

Op donderdag 22 oktober opende Wout Maddens, voorzitter van intercommunale Leiedal, onder ruime belangstelling de tentoonstelling ‘Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht’ in de Budafabriek in Kortrijk. Een gelegenheid om terug te blikken op 20 jaar succesvolle samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester en tal van publieke opdrachtgevers in (West-)Vlaanderen.    

Met de aanstelling van een Bouwmeester en de ontwikkeling van de Open Oproep trok de Vlaamse overheid twintig jaar geleden resoluut de kaart van een ambitieus publiek opdrachtgeverschap en kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw. De Open Oproep stelt publieke opdrachtgevers in staat op een transparante manier en met internationaal bereik een ontwerpteam aan te stellen voor hun projecten. Dit gebeurt op basis van een helder geformuleerde maatschappelijke ambitie en via een relatief lichte procedure, die kwaliteit als selectiecriterium centraal stelt. Niet alleen de huidige aanblik van Vlaamse steden en gemeenten, ook het denken en spreken over architectuur in Vlaanderen werden mede door de Open Oproep naar een hoger niveau getild.

Realisaties als De Krook in Gent, crematorium Uitzicht in Kortrijk, het Theaterplein of het Provinciehuis in Antwerpen, de Kazerne Dossin in Mechelen; herbestemmings- of restauratieprojecten als het In Flanders Fields Museum in Ieper of de restauratie en herinrichting van het stadhuis van Diksmuide: ze zijn vertrouwd, ook bij een breed publiek. De Open Oproep is echter nog veel méér. Momenteel tellen we in heel Vlaanderen, in de centrumsteden maar evengoed in kleinere steden en gemeenten en in Brussel, al bijna 700 architecturale en stedenbouwkundige projecten die via de Open Oproep op de rails werden gezet.

Aan de hand van geselecteerd archiefmateriaal, getuigenissen en twee opmerkelijke architectuurinstallaties laat de tentoonstelling je kennismaken met deze veelkleurige oogst. Ze laat op een toegankelijke manier zien hoe de Open Oproep werkt en wat ruimtelijke kwaliteit in de diverse Vlaamse contexten zoal behelst. De inhoud van de tentoonstelling varieert bij elke presentatie. Bezoekers krijgen concreet inzicht in de methodiek die de Vlaamse Bouwmeester hanteert om publieke opdrachtgevers in hun kwaliteitsstreven te ondersteunen.

Deze reizende tentoonstelling is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester. Ze werd gerealiseerd door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut.

Curatoren: Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche.

Na Kortrijk reist de tentoonstelling, in een nieuwe samenstelling, naar Leuven, om in het najaar van 2021 in een uitgebreide versie te eindigen in de Singel in Antwerpen.

Logo's 20 jaar Vlaams Bouwmeester, Vlaanderen verbeelding werkt, Vlaams Architectuurinstituut en Universiteit Gent

Opening Open Oproep expo Budafabriek Kortrijk

Meer info

De tentoonstelling wordt in Kortrijk georganiseerd i.s.m. Intercommunale Leiedal en Stad Kortrijk, en kadert binnen WONDER, Kortrijk Creativity Festival, dat loopt van 15/10 tot 15/11 2020.

 

Opening Open Oproep expo Budafabriek Hasselt

 

Opening Open Oproep expo Budafabriek Hasselt

 

Opening Open Oproep expo Budafabriek Hasselt