Zeventiende editie van de architectuurbiënnale in Venetië van start Belgische bijdrage ‘Composite Presence’ en gelijknamige catalogus

De zeventiende editie van de 'Biennale Architettura' in Venetië loopt van 22 mei to 21 november 2021. ‘Composite Presence’, de Belgische inzending gecureerd door Bovenbouw Architectuur, toont een maquettelandschap dat de wrijving tussen stad en architectuur in Vlaanderen representeert. Recente projecten van 45 architectenbureaus uit Vlaanderen en Brussel komen er in beeld. 

Het stedelijke landschap dat door Bovenbouw Architectuur werd ontworpen voor het Belgische paviljoen, bestaat uit een reeks maquettes op schaal 1/15. Vijftig recente projecten van 45 hedendaagse Belgische bureaus dragen bij aan het denkbeeldige landschap. De geselecteerde projecten tonen een gezonde architecturale ecologie waarin verschillende stijlen, functies en typologieën samenkomen. Veel van de projecten zijn renovaties en adaptaties die een waaier van vormen, tijden en texturen samenbrengen. Alle getuigen ze van de wens om bij te dragen aan een stad die tegelijk gebricoleerd en gebalanceerd is.

Verscheidene ontwerpen in Bovenbouws stedelijke compositie komen voort uit procedures die werden begeleid door de Vlaamse Bouwmeester, de stadsbouwmeesters en verwante publieke instellingen in Vlaanderen en Brussel. Samen met de stadsbouwmeesters van Antwerpen en Gent zette het Team Vlaams Bouwmeester dan ook graag mee de schouders onder het project ‘Composite Presence’. De opstelling simuleert ‘de onderhandelde stedelijke ruimte die langzaamaan ontstond’, aldus curator Dirk Somers.

Het maquettelandschap confronteert de bezoeker op een unieke manier met de wrijving tussen stad en architectuur in Vlaanderen.Dirk Somers

In de gelijknamige catalogus, onder redactionele leiding van Sofie De Caigny, Maarten Van Den Driessche en Dirk Somers, komt de impact van het Vlaamse en stedelijke beleid rond architectuurkwaliteit aan bod in bijdragen van onder anderen voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Brusselse, Antwerpse en Gentse stadsbouwmeesters.

Het Vlaams Architectuurinstituut treedt op als producent en opdrachtgever van de tentoonstelling in het Belgische paviljoen. Voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zetelde in de jury voor de selectie van de Belgische inzending. De biënnale heeft als thema 'How will we live together?' Hoofdcurator is de Libanese architect Hashim Sarkis.