Team Vlaams Bouwmeester zoekt een projectregisseur Leefbuurten Solliciteer ten laatste op 1 juni 2021

Als projectregisseur 'Leefbuurten' sta je in voor de projectregie, zowel van het overkoepelende traject als van de individuele projecten van de lokale besturen. Je zorgt voor de coördinatie en de vlotte vooruitgang op beide niveaus, zowel op inhoudelijk als op administratief vlak. Je bent coördinator van het leertraject en staat in voor de communicatie rond 'Leefbuurten'. Je zal tewerkgesteld worden bij het Team Vlaams Bouwmeester. Je krijgt een contract van bepaalde duur (2 jaar).

Leefbuurten is een gezamenlijk traject van de ministers Jambon, Somers en Demir, het Agentschap Binnenlands Bestuur - team Stedenbeleid en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Team Vlaams Bouwmeester. Binnen dit traject willen deze partners een aantal steden en gemeenten – tussen de 5 en de 10 projecten – ondersteunen bij het ontwerp van een ‘Leefbuurt’.

Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam wandelen, fietsen én wonen is. De inrichting van het publieke domein in Leefbuurten draagt bij aan de evolutie naar veilige, gezonde, sociale en duurzame gemeenten door de verkeersfunctie te overstijgen en ruimte te bieden voor de vele noden en claims waar onze straten mee geconfronteerd worden. Het zijn aangename verblijfsplekken op maat van jong en oud. De inrichting ervan biedt ruimte voor ontmoeting en activiteit, natuur en groen, water en bomen die de zomerse hitte en droogte kunnen temperen, gezonde lucht en stille plekken.

Leefbuurten omvatten drie belangrijke uitdagingen: het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met ruimte voor ontmoeting en toe-eigening, een autoluwe buurt die uitnodigt tot wandelen en fietsen en een klimaatadaptieve inrichting van het openbaar domein met meer ruimte voor groen en water.

Als projectregisseur ‘Leefbuurten’ maak je deel uit van het Team Vlaams Bouwmeester. De missie van het bouwmeesterschap is ‘het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, integrale toegankelijkheid, enz.'

Deze inzet wordt geconcretiseerd in de begeleiding van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur.’