Shortlist internationale architectuurbiënnale van Venetië 2012

Het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester zijn verheugd de drie kandidaten voor de tweede fase van de oproep voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012 bekend te maken.
 
De opdrachtgevers waren positief verrast door de hoeveelheid inzendingen, waarbij in totaal 31 interdisciplinaire teams zich kandidaat stelden voor deze oproep. Daarbij werd de enorme inzet en hoge graad van uitwerking bijzonder geapprecieerd.

De voorstellen van de kandidaten werden één voor één door een beoordelingscommissie geanalyseerd en beoordeeld, volgens de vooropgestelde selectiecriteria in de eerder gepubliceerde opdracht. Daarbij werd in het bijzonder gelet op de helderheid en visie op de ViA Ruimte, de vertaling hiervan naar een sterke scenografie en de deskundigheid van het voorgestelde team.

De beoordelingscommissie selecteerde aan de hand hiervan de volgende 3 kandidaten - weergegeven in willekeurige volgorde - die zullen worden toegelaten tot de tweede fase voor de ontwikkeling van een tentoonstellingsconcept voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012.

1/ "Cities of clay, gravel and sand", ingediend door Witherford Watson Mann Architects, waarbij curatorWilliam Mann een samenwerking voorstelt met kunstenaars Rudy Luijters en Maarten Vandenabeele, architecten/stedenbouwkundigen EX FLC en Xaveer De Geyter en sociaal en economisch professor Saskia Sassen.

2/ "The ambition of territory", ingediend door de Architecture Workroom, stelt het team AWJGGRAUaDVVTAT voor dat naast Architecture Workroom bestaat uit Joost Grootens, GRAU, architecten De VylderVinckTaillieu en Ante Timmermans.

3/  "In Via Veritas - The European Condition", ingediend door Joeri De Bruyn, die samen met Maat ontwerpers het curatorschap zal opnemen, aangevuld metHandelsreizigers in ideeën, die zich op de scenografie richten.

Deze drie kandidaten zullen deelnemen aan de tweede fase voor de ontwikkeling van een tentoonstellingsconcept dat de essentie blootlegt van de ViA Ruimte voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012. Het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester zullen de trajecten van de drie kandidaten van nabij opvolgen. De resultaten van de tweede fase worden in het najaar van 2011 verwacht.