Team Vlaams Bouwmeester zet mee schouders onder tentoonstelling ‘Composite Presence’ Belgische bijdrage Biennale Architettura 2020

Eind augustus opent in Venetië de Biennale Architettura 2020, dé internationale hoogmis van hedendaagse architectuur. Op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en in opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) presenteert Bovenbouw Architectuur in het Belgisch paviljoen de tentoonstelling ‘Composite Presence’. Recente projecten van 45 architectenbureaus uit Vlaanderen en Brussel komen er in beeld.

Hoe kunnen stad en architectuur samen floreren? Hoe maakt kwaliteitsvolle architectuur de verdichting en andere transitie-opgaven in onze steden tot een succes? Deze vragen primeren in ‘Composite Presence’, een driedimensionale weergave van een fictieve, maar tegelijk herkenbare Vlaamse stedelijke omgeving. Vijftig verschillende architectuurprojecten van de afgelopen twintig jaar vormen de bouwstenen van dit maquettelandschap. Bovenbouw Architectuur tekende voor de samenstelling en scenografie. Hun voorstel voor de Belgische bijdrage aan de Biennale werd vorig jaar gekozen door een expertenjury, waar ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck deel van uitmaakte.

De selectie van projecten toont een evenwichtige architecturale ecologie waarin verschillende stijlen, functies en typologieën samenkomen. Vaak zijn het renovaties en adaptaties. Of het nu gaat om bescheiden herbestemmingen of blinkende newbies, allemaal getuigen ze van de wil om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle stedelijke omgeving. De geselecteerde projecten tonen het belang van het actuele beleid op vlak van stadsplanning en publiek opdrachtgeverschap, en dus ook de impact van de bouwmeesters. Veel van de ontwerpen in deze stedelijke compositie komen voort uit procedures die werden begeleid door de Vlaamse Bouwmeester, de stadsbouwmeesters en verwante publieke instellingen in Vlaanderen en Brussel. Samen met de stadsbouwmeesters van Antwerpen en Gent zet het Team Vlaams Bouwmeester dan ook graag de schouders onder het project ‘Composite Presence’. In de catalogus komt de impact van het Vlaamse en stedelijke beleid rond architectuurkwaliteit aan bod in bijdragen van onder anderen Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Christian Rapp (Stadsbouwmeester Antwerpen), Kristiaan Borret (Bouwmeester Brussel), Edith Wouters (artistiek directeur Ar-tur) en Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent).

Het maquettelandschap confronteert de bezoeker op een unieke manier met de wrijving tussen stad en architectuur in Vlaanderen.Dirk Somers, architect-oprichter Bovenbouw Architectuur

De Biennale Architettura 2020 zou normaal in mei van dit jaar van start gaan, maar vanwege de coronacrisis werd de opening uitgesteld tot 29 augustus. Mogelijk is ook deze datum voorbarig. Wat de beslissing over de Biënnale ook zal zijn, het Vlaams Architectuurinstituut wil het werk van de curatoren en alle betrokken architecten valoriseren, en de tentoonstelling ‘Composite Presence’ zowel in België als in het buitenland presenteren.

Composite Presence ©Bovenbouw Architectuur

COMPOSITE PRESENCE

Biennale Architettura 2020

29 augustus - 29 november 2020
van di. tot zo. van 10u tot 18u, gesloten op maandag 
Giardini & Arsenale, Venetië (IT)

 

Productie

Vlaams Architectuurinstituut
Webpagina 'Composite Presence'

 

Curator en scenografie

Bovenbouw Architectuur

 

op initiatief en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

 

met de bijkomende steun van het Team Vlaams Bouwmeester, Stadsbouwmeester Antwerpen en Stadsbouwmeester Gent

 

partner Reynaers Aluminium