projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

projectsite OO4704 KAAP Brugge

projectsite OO4704 KAAP Brugge ©Isabelle Pateer

Luchtfoto projectsite OO4704 KAAP Brugge

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

KAAP is een kunstencentrum voor muziek, podium, literatuur en beeldende kunst. Het heeft een uitvalsbasis in de Groenestraat in Brugge, maar werkt voor grotere publiekspresentaties deels nomadisch, op diverse locaties in Brugge en Oostende. KAAP wil zijn hoofdkwartier – ‘de Groenplaats’ – nu grondig transformeren. Het huidige gebouw in de Groenestraat is immers verouderd en voldoet op verschillende vlakken niet meer aan de opdracht van KAAP.

Om zijn toekomstplannen waar te maken wil KAAP de Groenplaats uitbouwen tot een duurzaam en levendig hoofdkwartier waar medewerkers, kunstenaars en bezoekers kunnen verblijven en inspiratie vinden. De huidige site moet niet alleen op bouwtechnisch vlak worden aangepakt: er is nood aan een performant hoofdkwartier met productie- en residentiefaciliteiten en plaats voor kleinschalige presentaties. De werkplekken voor artiesten voldoen momenteel noch op vlak van theatertechnieken, noch qua ergonomie aan de huidige noden. De plafonds zijn te laag en de geluidsisolatie ontoereikend. Er is ook geen mogelijkheid tot langdurig verblijf. Er is tevens gebrek aan kantoor-, vergader- en opslagruimte. Hoewel de site potentieel heeft en KAAP in zijn werking streeft naar een grote verwevenheid met de stad en haar bewoners, biedt het huidige besloten, geasfalteerde binnengebied een troosteloze aanblik. Bezoekers en buurtbewoners voelen zich er niet welkom.

De Groenplaats is de uitvalsbasis van waaruit producties de stad en de wereld in trekken. In de stad werkt KAAP samen met andere actoren om presentaties te verzorgen op diverse locaties.  Andere eigen locaties zullen een specifieke functie krijgen. De Werf wordt een repetitie- en maakplek voor muziek, en de zaal op de zeedijk in Oostende blijft een presentatieruimte en café. KAAP streeft dus naar een infrastructuur die complementair is met de andere eigen zalen en infrastructuur, en blijft inzetten op het delen van ruimte met en van andere actoren. Er wordt dan ook bewust geen horeca op de site voorzien.

De keuze om in het stadscentrum te blijven, is bepalend voor het project. De verwevenheid met en openheid naar de buurt is erg belangrijk bij de transformatie van het binnengebied. De site is ingebed in een wijk met kleine woningen, veelal zonder eigen buitenruimte. KAAP wil aansluiten bij het stadsvernieuwingsproject De Stadsrepubliek, dat door slim en multifunctioneel ruimtegebruik een stadsportaal wil realiseren en de dynamiek van de Sint-Jakobswijk wil versterken. De Groenplaats zal zich dan ook openstellen voor buurtbewoners als speelplek, ontmoetingsplek en gedeelde tuin. Daarom is een toegankelijke en open architectuur nodig, mét optimale werkomstandigheden voor kunstenaars (akoestiek, geluidsisolatie….). Door de aankoop van twee arbeidershuisjes wil KAAP een gezicht vormen naar de straat (beschermd stadsgezicht UNESCO). 

Het haalbaarheidsonderzoek dat in 2021 werd opgemaakt door Architectuuratelier Dertien12 heeft aangetoond dat de Groenplaats als hoofdlocatie groot genoeg is om de gewenste functies hier onder te brengen. Het gebouw biedt veel mogelijkheden voor hergebruik van gebouwdelen of materialen. Extra bouwlagen, flexibel en meervoudig ruimtegebruik moeten het mogelijk maken om verantwoordelijk én duurzaam om te gaan met de beschikbare ruimte.

Van het ontwerpteam wordt verwacht dat het samen met KAAP in gesprek gaat met de verschillende stakeholders en hun input gebruikt om het ontwerp te voeden.

Inbegrepen in de opdracht

 • Architect
 • stabiliteit
 • technieken
 • EPB verslaggever
 • buitenaanleg
 • akoestiek
 • Veiligheidscoördinator

Niet inbegrepen in de opdracht

 • Organisatie van een participatietraject
 • Sonderingen
 • archeologisch vooronderzoek
 • opmaak MER
 • bodemonderzoek, … 

Selectievoorwaarden

bewijs van orde van architecten

 • Eén lid van het projectteam moet een bewijs van inschrijving voorleggen

projectteam

 • Minstens 1 architect met 10 jaar ervaring als projectarchitect bij publieke ontwerpopdrachten. 

referentieprojecten

 • 1 referentieproject toont aan dat de ontwerper ervaring heeft met ontwerpen van een gebouw waarin aandacht wordt gegeven aan hergebruik, flexibel of aanpasbaar ruimtegebruik
 • 1 referentieproject toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het integreren van een architectuurproject in een bestaande bebouwde context 
 • 1 referentie die de kandidaat zelf relevant vindt in functie van de voorliggende opgave

Voor deze referentieprojecten geldt 

 • De referentie toont aan op welke manier de ontwerper omgaat met de context, de omgeving en het bestaand patrimonium. 
 • Bij de referentie dient te worden toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project. 
 • De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames komen ook in aanmerking. 
 • Referentieprojecten uitgevoerd bij een ander bureau of werkgever mogen worden gebruikt. Ook hier dient de rol van de ontwerper ten aanzien van het referentieproject te worden toegelicht. Om deze referentieprojecten te gebruiken is géén beroep op de draagkracht van het andere bureau of werkgever noodzakelijk.

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Brugge OO4704

Volledige studieopdracht voor de transformatie en vernieuwing van kunstencentrum KAAP in Brugge

Status project
Locatie bouwplaats

Groenestraat 19D-B, 8000 Brugge

Bouwheer

KAAP vzw

Contactpersoon Bouwheer

Robbie Boi en Rolf Quaghebeur

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€3.495.800 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 12% - 14% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

4704 Selectieleidraad
4704 Selection guideline
Aankondiging BdA
Aankondiging TED
Lijst kandidaten