projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4607 De Roosenberg Heverlee

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Oud-Heverlee zoekt een ontwerpteam voor de vernieuwing van het gemeenschapscentrum De Roosenberg op de Zoet Water site. Het vernieuwde centrum moet onderdak bieden aan een nieuwe bibliotheek, een brasserie en een evenementenzaal met foyer.

Context

De gemeente Oud-Heverlee is een landelijke fusiegemeente die omringd wordt door belangrijke natuurgebieden zoals het Meerdaalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei. Ze bepalen de identiteit en het groene karakter van de gemeente. Dé plek waar iedereen zich mee verbonden voelt is de site van het Zoet Water, centraal gelegen op het raakpunt tussen Heverleebos en Meerdaalwoud. De voorbije decennia ontwikkelden zich hier op onsamenhangende wijze recreatieve functies zoals een speeltuin, horeca, sportmogelijkheden, jeugdfaciliteiten en een gemeenschapscentrum.

Gezien de enorme potentie en het grote belang liet de gemeente Oud-Heverlee een masterplan opmaken voor Zoet Water. Dit gebeurde in nauwe dialoog met de dorpsgemeenschap. Doel is om van de site een plek te maken die de rust en grootsheid van het omliggende bos uitstraalt en versterkt. Door functies te clusteren komt er meer ruimte voor natuur, en wordt een aantrekkelijke plek gecreëerd waar recreatieve, culturele en landschappelijke beleving elkaar versterken binnen een groene, natuurlijke omgeving.

In aanvulling hierop willen de partners van het strategisch project Walden het Zoet Water ontwikkelen tot een onthaalpoort voor het Heverleebos, het Meerdaalwoud en de Dijlevallei.

Gemeenschapscentrum De Roosenberg, dertig jaar geleden gebouwd als podiumzaal met bijbehorende diensten en vandaag ook gebruikt als bibliotheek, bevindt zich wat dat betreft op een centrale locatie.

Opdracht 

De architectuuropdracht voor de vernieuwing van de Roosenberg vormt dan ook een volgende belangrijke fase in de uitvoering van het bovenvermelde masterplan. De vernieuwde zaal dient ingepast binnen de krijtlijnen van dit masterplan en moet aansluiten op de omgevingsaanleg die nu in uitvoering is. Het masterplan omvat een ‘praatplan’ voor een vernieuwde Roosenberg. Dit wordt bij de opdracht meegegeven als een eerste, niet noodzakelijk sturende denkoefening. De bemerkingen die het gemeentebestuur heeft bij dit praatplan worden ook meegegeven.

Het huidige gebouw is toe aan een grondige renovatie. Gebouwschil en technieken zijn verouderd of defect, het gebouw voldoet niet meer aan de brandweernormen, een aantal ruimtes, zoals de bibliotheek en de cafetaria, zijn ondermaats of bevinden zich op een onlogische plaats, en de podiumzaal is niet functioneel. Het gebouw moet dus op duurzame wijze aangepast worden voor een toekomstgericht gebruik.

Het moet een open maar warme ontmoetingsruimte worden waar iedereen zich welkom voelt. Het is de ambitie om het gebouw op een goede manier te integreren in het landschap, te verbinden met de omgeving en het speelgroen, en te openen naar de vijvers. Een uitnodigende toegang en een sterke relatie tussen binnen- en buitenruimten staan centraal. Daarnaast moet het nieuwe gemeenschapscentrum een doordacht logistiek concept kennen, waarbij de drie hoofdfuncties (bibliotheek – brasserie – evenementenzaal) sterk op elkaar betrokken worden en toch hun eigenheid bewaren. Zo moeten de onderdelen los van elkaar kunnen werken, moet er nagedacht worden over de verschillende toegangen, de afsluitbaarheid, de toelevering, maar ook over hoe de functies elkaar kunnen versterken en of er vormen van dubbel gebruik mogelijk zijn,

In hoofdzaak worden drie functies geïntegreerd: een brasserie / cafetaria met link naar de vijvers en de speeltuin, een laagdrempelige bibliotheek die vlot toegankelijk is en liefst in relatie staat met de ingang / foyer / brasserie, en een evenementenzaal met foyer en privéterras.

De toekomstige bibliotheek wil een laagdrempelige ‘derde plek’ zijn waar alle burgers terecht kunnen om zich te ontspannen en te ontwikkelen, en om elkaar te ontmoeten. Bij de inrichting staan modulariteit en optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voorop.

De brasserie / cafetaria heeft een erg open karakter. Aan de noordzijde sluit ze aan op de speeltuin in de luwte van het park, westelijk op buitenterrassen die een speelse link en overgang vormen naar de groene parking, en ze heeft tevens een duidelijke link naar de vijvers aan de zuidzijde. De ruimtes worden casco afgeleverd: het betreft immers een aparte uitbating ten opzichte van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek. Een doordachte en aparte toelevering, een voldoende ruime keuken en berging en eigen sanitair zijn belangrijk.

De evenementenzaal staat hoofdzakelijk ten dienste van verenigingen, scholen, inwoners, … Scholen kunnen er optredens organiseren, verenigingen feestjes, de jeugd een fuif. Hier is plaats voor een rommelmarkt, het onthaal voor een grote buitenactiviteit, studiedagen, vakantiekampjes…

Als ondersteunende faciliteiten mogen publiek en privaat sanitair, vestiaire en verticale circulatie niet uit het oog verloren worden. Erg belangrijk is eveneens een passende omgevingsaanleg rondom het gebouw. De krijtlijnen hiervoor liggen vast in het masterplan. In deze fase moeten ze omgezet worden in en ontwerp dat een optimale toegankelijkheid en doordachte aansluiting tussen het gebouw en buitenruimtes garandeert.

Uitvoering van de opdracht

De gemeente Oud-Heverlee zoekt voor deze opdracht een deskundig ontwerpteam dat onderzoek voert naar de mogelijk te behouden gebouwdelen en nieuwe uitbreidingen of vervangbouw die nodig zijn om tot een toekomstgericht centrum te komen binnen het beschikbare budget. De gemeente hecht veel belang aan de duurzaamheid en verwacht dus expertise inzake duurzaam en energiezuinig bouwen, toegankelijkheid, akoestiek en klimatisatie. Tevens wordt verwacht dat de ontwerpers ruimte inbouwen voor een sterk participatief proces in de (vroege) ontwerpfase, waarbij de gemeente – ondersteund door het ontwerpteam – de dialoog aangaat met de belangrijkste stakeholders en gebruikers van het gemeenschapscentrum. 

Het betreft een volledige studieopdracht die omwille van de periode (einde legislatuur) in fases zal worden opgesplitst. De bedoeling is dat de fase van het schetsontwerp, met inbegrip van een infomoment voor bestuur en inwoners, bereikt wordt vóór het einde van de huidige legislatuur d.w.z. voor de zomer van 2024. De vervolgfasen met inbegrip van een eventuele beperkte herwerking van het schetsontwerp zullen worden opgevolgd door een volgend bestuur.

Inclusief de opdracht en het ereloon

 • de architectuurstudie
 • de stabiliteitsstudie
 • de studie van het klimaat en alle speciale technieken
 • de volledige studie van de akoestiek
 • de studie van de inrichting van de buitenruimte en de groenaanleg tussen het gebouw en de reeds uitgevoerde omgevingsaanleg. Het betreft hier in hoofdzaak de uitwerking van het masterplan en de afstemming ervan op de vernieuwde zaal en de reeds uitgevoerde omgevingsaanleg
 • de studie van de binneninrichting, inclusief het vaste meubilair voor de bibliotheek en de evenementenzaal de organisatie van de procedure voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

Projectteam

 • 2 deskundigen architectuur met minstens 5 jaar ervaring als projectleider bij publieke projecten

Referentieprojecten

 • Minstens 1 referentieproject toont aan dat de ontwerper ervaring heeft met de integratie van een project binnen een landschappelijk context
 • Minstens 1 referentieproject toont aan dat de ontwerper ervaring heeft met renovatie en/of uitbreiding
 • Minstens 1 van de referentieprojecten toont aan dat de ontwerper ervaring heeft met aanpasbaar ruimtegebruik

Voor deze referentieprojecten geldt

 • Bij elke referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project
 • De referenties mogen zowel gerealiseerd projecten zijn als projecten in uitvoering of in ontwerpfase

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Oud-Heverlee OO4607

Volledige studieopdracht voor de vernieuwing van gemeenschapscentrum De Roosenberg op de site Zoet Water te Heverlee

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Baukunst
 • Henley Halebrown, WV architecten
 • i.s.m.architecten, LAVA architecten
 • ONO architectuur
Locatie bouwplaats

Maurits Noëstraat 15, 3050 Oud-Heverlee

Timing project
 • Selectievergadering: 21 sep 2023
 • Eerste briefing: 6 nov 2023
 • Tweede briefing: 4 dec 2023
 • Indienen: 29 jan 2024
 • Jury: 9 feb 2024
Bouwheer

Gemeentebestuur Oud-Heverlee

Contactpersoon Bouwheer

Heleen Lambrechts

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Bouwprogramma: €4.545.000, omgevingsaanleg €300.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork 11% - 14,5% excl. btw, inclusief stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, vast meubilair, werfcoördinatie, aanstelling veiligheidscoördinator en EPB.

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4607 Selectieleidraad
4607 Selection guideline
Lijst kandidaten