projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4606 Zorghoeve Goed te Beaulieu

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Goed te Beaulieu is een beschermde site te Beveren-Leie (een deelgemeente van Waregem), in de vroege middeleeuwen gesticht door Frankische inwijkelingen die zich vestigden aan de Leieoever. De hoeve op de site speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van het dorp. De achtvormige omwalling is vandaag grotendeels gedempt maar is nog voelbaar in het landschap. Het huidige gebouwenbestand, vermoedelijk uit de 18de en 19de eeuw, wordt nog steeds gebruikt voor landbouw. Sinds 2011 is de site beschermd als monument. Het Goed te Beaulieu ligt in het landelijke en licht glooiende Leielandschap en grenst aan het natuurgebied De Zavelputten. De locatie biedt dan ook heel wat mogelijkheden voor fietsers en wandelaars.

De stad Waregem is eigenaar en wenst van deze site een plaats te maken waar zorg, recreatie en toerisme samengaan en elkaar versterken. Het is de bedoeling dat de hoeve opnieuw een belangrijke rol krijgt binnen de lokale gemeenschap en dat ze een ontmoetingsplek wordt om aangenaam te vertoeven, te proeven en te beleven. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met maatwerkbedrijf Groep WAAK. Dit engageert zich voor de uitbouw van wonen, dagbesteding, arbeidszorg en sociale economie met professionele omkadering. Men mikt op tientallen personen met een handicap en/of een afstand tot de arbeidsmarkt die op de site zullen komen werken. Op de site creëert Groep WAAK verweving met toeristen en de lokale bevolking. Samen met de stad wil Groep WAAK de hoeve herbestemmen tot een zorgboerderij waar mensen met een beperking permanent onder begeleiding kunnen wonen. De oogst uit de omliggende tuinprojecten wordt dagelijks verwerkt en verkocht en er zal een ‘traag café’ worden uitgebaat.

De stad wil ook de omgeving verder ontwikkelen met Goed te Beaulieu als centraal punt. Zo werden rondom de site verscheidene gronden aangekocht die worden ontwikkeld tot een toegankelijk bos voor jong en oud. In april 2023 werd ook de nieuwe Vlasbrug voor fiets- en voetgangers nabij de site officieel geopend. Deze verbindt het stuk groen aan de overzijde van de Leie met de site. Het is de bedoeling dat er bij de ontwikkeling van het project een visie wordt uitgewerkt tot integratie van de omgeving.

De opdracht behelst het maken van een ontwerp voor de site, waarin al deze pijlers op een weldoordachte manier geïntegreerd worden. Tegelijk dienen het authentieke karakter van de hoeve en de erfgoedwaarden van de site versterkt. Integrale toegankelijkheid en duurzaamheid zijn prioritair bij het uitwerken van het ontwerp.

1.      Wonen

De site wordt herbestemd tot een collectief woonproject voor minimaal zes en maximaal twaalf personen met een beperking. Gezien de zorgvraag van deze bewoners zal ter plekke continue begeleiding (7/7) worden geboden. ’s Nachts is er oproepbare permanentie. Het begeleid wonen moet de regelgeving van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) volgen.

2.     Werken

De bewoners hebben op de site hun dagbesteding: met ondersteuning van groep WAAK runnen ze een traag café en verwerken en verkopen ze eigen oogst. Het traag café is een horecazaak waar 80% van de taken wordt uitgevoerd door mensen met een beperking. Indien de mogelijkheid bestaat om een toeristische verblijfplaats te voorzien, dan zullen de opvang en de logistiek ervan mee opgenomen worden in de dagbestedingstaken.

Daarnaast is er het beheer en onderhoud van verschillende tuinen en boomgaarden (kruidentuin, pluktuin, stadstuin en fruitboomgaard) en het verwerken van de oogst (tot appelsap, confituur, spaghettigroenten…). Deze kunnen ook aanleiding zijn voor workshops met lokale groepen, zoals klassen en verenigingen.

3.     Beleven 

Naast ruimte om te wonen en te werken moet er ook een ruimte zijn voor beleving op cultureel en educatief vlak. Het is niet alleen de bedoeling de unieke, historische en architecturale kwaliteiten van de hoeve en de link met het vlasverleden in de kijker te zetten. De site moet ook de mogelijkheid bieden om andere kunst- en leervormen te faciliteren, zoals tentoonstellingen, workshops en klasbezoeken.

4.     Groeien

Groep WAAK streeft naar een inclusieve omgang met personen met een handicap en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit impliceert dat zij een volwaardig sociaal leven kunnen leiden en toegang hebben tot alle diensten in de samenleving. Een voorziening voor zorg en ondersteuning moet dan ook toegankelijk zijn en geen uitsluiting of separatie in de hand werken. Door het invullen van de pijlers wonen, werken en beleven zou er een grote interactie en samenwerking moeten ontstaan tussen de (fiets- en wandel)toeristen, de lokale bevolking, scholen, personen met een beperking,… zodat iedere bezoeker en gebruiker van de site op zijn manier kan groeien op persoonlijk en sociaal vlak.

De stad Waregem is op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam met kennis van en ervaring in architectuur en restauratie van beschermde monumenten. Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze aandacht hebben voor:

 • de integratie van de site in de ruimere omgeving
 • de architecturale inpassing van het programma in een beschermde site met behoud van zijn erfgoedwaarden
 • budgetvriendelijke en duurzame architectuur
 • integraal toegankelijke architectuur
 • heraanleg van de buitenruimte gericht op ontmoeting en verblijfskwaliteit voor alle leeftijden
 • de aanmoediging van duurzame mobiliteit
 • nauw overleg met de stad Waregem en Groep WAAK

Inclusief de opdracht en het ereloon

 • Architectuurstudie
 • Stabiliteitsstudie
 • Technieken
 • Restauratie beschermd erfgoed
 • Inrichting van de buitenruimte
 • Binneninrichting, incl. het vast meubilair, excl. los meubilair
 • EPB verslaggeving
 • Veiligheidscoördinatie
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

Projectteam

 • Minstens 1 deskundige architectuur met minstens 3 jaar ervaring als projectleider bij publieke projecten

Referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met een renovatie- of herbestemmingsproject 
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van collectieve woonprojecten 
 • 1 van de referentieprojecten kiest de ontwerper zelf omdat hij/zij dit project relevant vindt voor deze opgave   

Voor deze referentieprojecten geldt

 • Bij elke referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project
 • De referenties mogen zowel gerealiseerd projecten zijn als projecten in uitvoering of in ontwerpfase

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit 

Voor premieaanvragen die voor meer dan 50% via de erfgoedpremie via oproep gebeuren gelden de kwaliteitsvereisten uit 11.5.2. Onroerenderfgoedbesluit.  

Deze specifieke eisen zullen mee wegen in gunningsfase. 

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Waregem OO4606

Volledige studieopdracht voor de herbestemming van de beschermde site Goed te Beaulieu tot zorghoeve in Waregem

Status project
Geselecteerde bureaus
 • AIDarchitecten, Erfgoed & Visie
 • Dehullu Architecten, studiobont
 • Korteknie Stuhlmacher Architecten BV
 • ZOOM architecten
Locatie bouwplaats

Sint-Jansstraat 128, 8791 Waregem

Timing project
 • Selectievergadering: 6 nov 2023
 • Eerste briefing: 7 dec 2023
 • Tweede briefing: 26 jan 2024
 • Indienen: 29 mrt 2024
 • Jury: 2 mei 2024
Bouwheer

Stadsbestuur Waregem

Contactpersoon Bouwheer

Kevin Staelens

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€5.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork 10% - 13%

Vergoeding ontwerpers

€12.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4606 Selectieleidraad
4606 Selection guideline
Lijst kandidaten