projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4605 Zorgsite Terbank in Leuven

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

MPC Terbank vzw biedt verschillende ondersteuningsvormen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met gedrags- en emotionele stoornissen. Via een multidisciplinaire werking en een flexibele aanpak bieden we ondersteuning op maat, in nauwe samenwerking met de jongere en/of zijn naaste omgeving of instanties zoals de jeugdrechtbank.

De jongste jaren is Terbank sterk geëvolueerd. Waar vroeger haast uitsluitend residentieel werd gewerkt, wordt nu bijna de helft van de jongeren niet-residentieel begeleid. Toch is er nog steeds een grote vraag naar residentiële zorg voor een meer complexe doelgroep. Onze groep van residentiële cliënten vraagt een gerichte, moderne en duurzame woonomgeving, aangepast aan de zorgvragen van jongeren met een verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en extra zorgnoden.

Voor de niet-residentiële cliënten, dit wil zeggen de kinderen en jongeren die gebruik maken van ambulante of mobiele begeleiding (dagopvang, dagbesteding, logeren, vakantieopvang,  crisiszorg…) werd tot nu toe door Terbank nog geen specifieke infrastructuur ontwikkeld. Het niet-residentiële aanbod werd ontwikkeld binnen de bestaande gebouwen, grotendeels op deze site, met beperkte aanpassingswerken. Vandaag stellen we echter vast dat een verdere uitbouw niet mogelijk is zonder ingrijpende en dure aanpassingen.

Onze nieuwe zorgcampus moet ruimte bieden voor de residentiële én niet-residentiële werking, zodat Terbank verder kan groeien, een sterk en divers residentieel programma in een aangename en aangepaste woonomgeving kan blijven aanbieden én de vele andere zorgvragen beter kan beantwoorden. Onze campus moeten worden ontworpen in functie van de flexibiliteit en creativiteit in de trajecten van de jongeren en duurzaam geïntegreerd worden in de omgeving.

De opdracht omvat de volledige studie voor de site met vier leefeenheden, solide individuele verblijfsmodules en polyvalente ruimtes voor de multifunctionele diensten. Dit alles dient geïntegreerd in een groene omgeving. De buitenruimte is bedoeld voor groenbeleving, tuinactiviteit, sport en spel enz. en biedt ook kansen om mensen uit de buurt te betrekken.

De projectzone is enkel toegankelijk via noordelijke perceel langsheen de Sint-Janbergsesteenweg. Een andere toegangsweg is niet toegestaan. De percelen zullen nog voorzien moeten worden van een toegangsweg en nutsvoorzieningen. Aan de noord- en zuidkant bevindt zich particuliere bebouwing, aan de oostzijde ligt een woonzorgcentrum. Het nieuw verworven perceel zelf is momenteel een boomgaard, waarvan we het karakter gedeeltelijk willen behouden.

Op de nieuwe locatie willen we dan ook een multifunctionele zorgcampus met een mix van bewoning en ruimte voor activiteiten creëren. Het geheel omvat de bestaande leefgroep (meest noordelijke gebouw), vier nieuwe wooneenheden voor de bewoners van de leefgroep, een aantal mini-woonunits voor de jongeren die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, en multifunctionele ruimtes. Een deel van het nieuwe programma willen we een plek geven in het bestaande karaktervolle gebouw, zodat dit zijn rol kan opnemen als baken en oriëntatiepunt op de site.

De site moet een levendig geheel worden, waar naast wonen ook centrale diensten, dagopvang, begeleide bezoeken en vrijetijdsbeleving een plek krijgen. De groene omgeving waarin het geheel is ingebed biedt voor de bewoners, tijdelijke verblijvers, bezoekers, medewerkers en omwonenden ruimte voor ontmoeten, spel, sport en andere activiteiten.

De opdracht bestaat uit een vast en een voorwaardelijk deel. Het vaste deel omvat een inrichtingsplan voor de volledige site en het ontwerp en de uitvoering van de eerste fase met twee leefeenheden, individuele verblijfsmodules en ruimtes voor de multifunctionele diensten gerealiseerd. Volgende uitgangspunten zijn daarbij belangrijk:

 • De toegankelijkheid van de site voor wagens is beperkt. Er is plaats voor wandelen, lopen, fietsen, steppen, … op een aangepaste ondergrond.
 • De buitenruimte is een duurzame groene omgeving, die een minimum aan onderhoud vergt. De relatie van de gebouwen tot de buitenruimte en de overgangen tussen private en publieke zones op de site zijn belangrijke aandachtspunten voor het ontwerp.
 • De verschillende programmaonderdelen zijn op een flexibele manier op elkaar afgestemd en vormen een omgeving waar ondersteuning op een vlotte manier mogelijk is. Er wordt bekeken welke doelgroepen kunnen samenleven op de campus maar ook op welke manier er voldoende privacy kan voorzien worden voor elke doelgroep apart.
 • We proberen maximaal zelfvoorzienend te zijn binnen haalbaarheid van budget en hechten belang aan nieuwe inzichten rond circulair bouwen.
 • Er moet een goede, werkbare, ergonomische en robuuste omgeving worden gerealiseerd, waar we op een vlotte manier ondersteuning kunnen bieden aan een groep jongeren/kinderen met een verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele ontwikkelingsstoornissen en beperkte motorische problemen.
 • De gebouwen en kamers zijn gericht op ontspanning en traumasensitieve activiteiten waarbij geïntegreerde veiligheid erg belangrijk is.
 • Eén van deze leefgroepen moet in het weekend beschikbaar zijn voor de logeerfunctie. De inrichting van de kamers moet op dubbel gebruik voorzien worden in de beide wooneenheden zodat weekendverblijf vlot kan worden geboden.
 • Belangrijke elementen in het programma van eisen zijn rustplekken in het kader van traumasensitief werken, maar evenzeer een afzonderingsruimte in het kader van veiligheid.

Het voorwaardelijke deel omvat het ontwerp en de realisatie van de overige 2 leefgroepen. De realisatie van het voorwaardelijke deel is afhankelijke van de beschikbare budgetten.

Inclusief de opdracht en het ereloon

 • architectuur
 • stabiliteit en speciale technieken
 • omgevingsaanleg en infrastructuur
 • EPB en ventilatie
 • Veiligheidscoördinatie

Exclusief de opdracht ven het ereloon

 • topografische opmetingen (reeds gebeurd)
 • grondsonderingen
 • grondhygiënisch onderzoek
 • archeologisch onderzoek
 • sloopinventaris
 • asbestinventaris

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

Projectteam

 • Minstens 1 deskundige architectuur met 5 jaar ervaring als projectleider bij publieke projecten

Referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van een collectief woon- of zorgproject
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het bouwen van een project met een specifieke relatie tot publieke ruimte

Voor deze referentieprojecten geldt

 • Bij elke referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project
 • De referenties mogen zowel gerealiseerd projecten zijn als projecten in uitvoering of in ontwerpfase

Selectie- en gunningscriteria

zie selectieleidraad

Leuven OO4605

Volledige studieopdracht voor een nieuwe zorgcampus voor jongeren met een mentale beperking en gedragsstoornissen de realisatie van twee leefeenheden, individuele verblijfsmodules en ruimtes voor de multifunctionele diensten (vast deel) en de realisatie van de volgende twee leefeenheden (voorwaardelijk deel) voor MPC Terbank in Leuven.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • architecten jan de vylder inge vinck
 • B-ILD
 • FELT architectuur & design
 • Rosalie Gielis, wissel architectuur studio
Locatie bouwplaats

Sint-Jansbergsesteenweg 87, 3001 Leuven

Timing project
 • Selectievergadering: 6 okt 2023
 • Eerste briefing: 16 nov 2023
 • Tweede briefing: 21 dec 2023
 • Indienen: 29 feb 2024
 • Jury: 18 mrt 2024
Bouwheer

Medisch Pedagogisch Centrum Terbank

Contactpersoon Bouwheer

Frederick Basteyns

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Vast deel: €3.300.000 voor 2 leefeenheden + multifunctionele ruimtes (+/- 1.450m²) en omgevingsaanleg. Voorwaardelijk deel: €2.000.000 voor 2 leefeenheden (+/- 1.000 m2) en omgevingsaanleg. (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 10% - 12% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4605 Selectieleidraad
4605 Selection guideline
Lijst kandidaten