Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de VeldeProjectsite OO4302 Sint-Godelieveabdij Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Projectsite OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©Tim Van de Velde

Luchtfoto OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge

Luchtfoto OO4302 Sint-Godelieveklooster Brugge ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De Sint-Godelieveabdij werd hier gesticht in 1586, toen de benedictinessen van Sint-Godelieve van Gistel hun toevlucht zochten binnen de stad Brugge. Het Sint-Godelieveklooster is geleidelijk aan gebouwd en uitgebreid. Het geheel beslaat een ruime oppervlakte tussen de Boeveriestraat en de Koning Albert I-laan, met ruime tuinen. Het kloostercomplex behield nagenoeg zijn historisch gegroeide aanleg met de kerk en het zusterkoor van 1626 aan de oostzijde van de Boeveriestraat. In het verlengde hiervan ligt het ingangsgebouw van 1633 en haaks op de kerk de zuidvleugel van 1643. Tegen de oostgevel van de kerk loopt een kloostergang rondom een vierkant binnenhof. Haaks op het ingangsgebouw ligt de vleugel van 1885. In 1953 wordt een - niet als monument mee beschermde - vleugel toegevoegd naar een ontwerp van de Brugse architect A. Degeyter, als verbinding tussen de vleugels van 1643 en 1885. Hierdoor wordt de oostzijde van de tuin afgesloten.

Zoals veel eeuwenoud religieus erfgoed heeft dit gebouw zijn oorspronkelijke bestemming verloren bij het vertrek van de laatste kloosterlingen in 2013. Toerisme Vlaanderen verkreeg de kloostersite van 11.000m² met inbegrip van de gebouwen en de inboedel in erfpacht. Vandaag denkt Toerisme Vlaanderen over een nieuwe aanpak van dit erfgoed in een pilootproject onder het motto ‘Reizen naar morgen’. Door de burgers van Brugge te betrekken in een participatief onderzoek van wensen en mogelijkheden, heeft men in 2021 de verwachtingen in kaart gebracht. De vraag is hoe om te gaan met dit erfgoed en welke herbestemmingen er mogelijk zijn in deze gebouwen. Het gaat erom deze waardevolle site in zijn eigenheid van ‘ora et labora’ te bewaren en er tegelijk een levend en gebruikt monument van te maken. In dat voortraject werden ook diverse vormen van gebruik in delen van de site onderzocht op hun haalbaarheid. Dat onderzoek zal eind februari 2022 leiden tot een duidelijke projectdefinitie, maar wellicht nog niet tot concrete gebruikers, noch tot een finaal programma van eisen. De waarde van het erfgoed zal bepalend zijn voor wat er mogelijk is. De opdracht bestaat erin, dit erfgoed in stand te houden, het bouwfysisch te optimaliseren qua energieverbruik en technieken, het brandveilig en goed toegankelijk te maken en tegelijk geschikt te maken voor allerlei gebruiken en bestemmingen die er te gast kunnen zijn.

Daartoe zoekt men een kwaliteitsvolle visie en een haalbare aanpak. In eerste instantie is het investeringsbudget beperkt tot 4 miljoen euro. Om een globale aanpak te garanderen is een masterplan noodzakelijk. Zo kunnen de verschillende fasen en investeringen bijdragen tot een waardevol eindresultaat. Het ontwerpteam zal dus in eerste instantie een masterplan opmaken voor de globale aanpak en een uitvoeringsdossier voor een zinvolle besteding van de middelen in een eerste fase. Het masterplan gaat in eerste instantie uit van de intrinsieke kwaliteiten en mogelijkheden van het huidige gebouw en laat daarbij veel ruimte voor wijzigende invullingen die zich inpassen in de hardware. Toerisme Vlaanderen zoekt ondertussen naar bijkomende middelen en/of private investeerders of concessiehouders. Afhankelijk van de

uitkomst volgt voorwaardelijk de studieopdracht voor de globale restauratie dan wel een supervisieopdracht voor de kwaliteitsopvolging van het masterplan.

Het project wordt opgestart door Toerisme Vlaanderen, maar zal worden uitgevoerd in samenwerking met private partners

De besteding van de middelen voor een eerste fase moet kunnen worden vastgelegd eind 2022. Daarom wil de opdrachtgever volgende strikte timing hanteren:

 • ­selectie: maart 2022
 • ­eerste briefing: april 2022
 • ­indienen offertes: juni 2022
 • ­gunning: juli 2022
 • ­afronding masterplan en uitvoeringsdossier eerste fase aanbestedingsklaar: november 2022.
 • ­aanbesteding eerste fase: begin 2023

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

* Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Alles vanaf pagina 21 zal niet meer in beschouwing worden genomen bij de verdere selectieprocedure. 

** Indien een beroep wordt gedaan op de draagkracht van een onderaannemer, worden naast de eerste 20 pagina’s enkel de ondertekende verbintenisovereenkomst en het UEA van de onderaannemer in beschouwing genomen.

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 1. De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
 2. Er wordt een motivatietekst ingediend over de maatschappelijke dimensie van de opdracht. Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 3. Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden moet het projectteam als volgt samengesteld zijn:
  - 1 deskundige architectuur
  - 1 deskundige restauratie
  - 1 deskundige tuin- en landschapsarchitectuur.
  - De projectleider kan 5 jaar ervaring voorleggen.
 4. Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - 1 realisatie van een restauratie met een minimaal bouwbudget van 4 miljoen euro
  - 1 realisatie of ontwerp van een herbestemmingsproject
  - 1 realisatie of ontwerp van een tuin of landschap binnen een erfgoedproject.
  - Bij de referenties wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

Beroep op de draagkracht van derden

Indien een bureau of een tijdelijk maatschap niet aan de vereisten voldoet, dan kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen

Tussen bureaus binnen hetzelfde tijdelijk maatschap hoeft er geen beroep gedaan te worden op de draagkracht van een ander bureau binnen het tijdelijk maatschap.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Brugge OO4302

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de globale restauratie en herbestemming van het Sint-Godelieveklooster in Brugge (incl. supervisie voor de kwaliteitsbewaking) en de uitvoering van een eerste fase. De uitvoering van volgende fasen vormt een voorwaardelijk deel van de opdracht.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • B-architecten nv, B-juxta architecten
 • aNNo architecten, Atelier Arne Deruyter
 • Architectenbureau Sabine Okkerse bvba, Compagnie O. , Plant en Houtgoed
 • noAarchitecten
Locatie bouwplaats

Boeveriestraat 45, 8000 Brugge

Timing project
 • Selectievergadering: 14 mrt 2022
 • Indienen: 27 jun 2022
 • Jury: 4 jul 2022
Bouwheer

Toerisme Vlaanderen

Contactpersoon Bouwheer

Kristof Lataire

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€6.000.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

€100.000 voor de opmaak van het masterplan) (incl. btw) - Algemene ereloonvork (rekening houdend met een gemiddelde bouwkost van 19 mio): 12% - 16% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4302_selectieleidraad_NL.pdf
4302_selectieleidraad_EN.pdf