Visievoorstel voor de kantoren van de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde door BULK en Studio Jan Vermeulen

OO4301 Visiebeeld ©BULK-Studio Jan Vermeulen

Visievoorstel voor de kantoren van de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde door BULK en Studio Jan Vermeulen

OO4301 Visiebeeld ©BULK-Studio Jan Vermeulen

Visievoorstel voor de kantoren van de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde door BULK en Studio Jan Vermeulen

OO4301 Visiebeeld ©BULK-Studio Jan Vermeulen

Visievoorstel voor de kantoren van de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde door BULK en Studio Jan Vermeulen

OO4301 Visiebeeld ©BULK-Studio Jan Vermeulen

Visievoorstel voor de kantoren van de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde door BULK en Studio Jan Vermeulen

OO4301 Visiebeeld ©BULK-Studio Jan Vermeulen

Visievoorstel voor de kantoren van de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde door BULK en Studio Jan Vermeulen

OO4301 Visiebeeld ©BULK-Studio Jan Vermeulen

Laureaat: Bulk Architecten cvba, Studio Jan Vermeulen

De studieopdracht voor de nieuwbouw van de kantoren voor de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde werd gegund aan de tijdelijke vereniging Bulk Architecten cvba / Studio Jan Vermeulen, met in onderaanneming: Cluster landschap & stedenbouw, Dirk Jaspaert B.A.S., IRS Studiebureau, Bureau Bouwtechniek, Bureau De Fonseca.

DDS en Verko wensen een nieuw kantoorgebouw dat niet alleen fungeert als zichtbaar aanknopingspunt voor de (her)ontwikkeling van de hele bedrijfssite, maar ook de nieuwe werking en visie van beide intercommunales veruitwendigt. Duurzame energie en dito ruimtegebruik staan daarbij voorop.

Met het voorstel van Bulk/Vermeulen wordt een aanzet gegeven voor een milde vorm van verdichting en stedelijkheid. De ontwerpers laten ruimte voor de ontwikkeling van groen en water. Het langwerpige volume van het nieuwe hoofdkantoor neemt zelfbewust zijn plaats in naast de Breker om een compacte cluster te vormen. Door de langse oriëntatie en het slanke profiel krijgt het gebouw vele gezichten en torent het als ijkpunt boven de aanwezige structuren en de dijk uit. 

Het project vormt een orgelpunt dat het terrein herorganiseert en de samenwerking tussen de verschillende entiteiten op de site beklemtoont. Het nieuwe gebouw en de afvalsorteerloods Breker worden verbonden door een inkompaviljoen dat samen met de polyvalente ruimte een nieuwe ‘common ground’ vormt: een forum, een uitnodiging om binnen te komen, deel te nemen en te verblijven. De plint van het gebouw biedt mogelijkheden en stimulansen voor ontmoeting, informele uitwisselingen en divers gebruik. Ze verbeeldt de vernieuwde bedrijfsvoering van DDS-Verko.

Het gebouw zal een voortrekkersrol vervullen in wat we het nieuwe werklandschap noemen, als genereus casco, dat op termijn vele programma’s kan herbergen. Het compacte gebouw neemt tevens een ambitieus standpunt in op het gebied van duurzaam bouwen. Het integreert circulaire constructieprincipes en er worden nieuwe materialen gebruikt op basis van lokaal biologisch afval. 

 

 

Dendermonde OO4301

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van kantoren voor de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde

Status project
Genomineerden