Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©Tim Van de Velde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde

Projectsite OO4201 Kantoorgebouw DDS Dendermonde ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde (DDS) is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de socio-economische ontwikkeling in de regio Dendermonde. De intercommunale is, samen met afvalintercommunale Verko, gehuisvest op het bedrijventerrein Eegene, aan de Bevrijdingslaan te Appels, Dendermonde. Beide intercommunales delen binnen één kantoorgebouw niet enkel de ruimte, maar ook het personeel.

Om de regio beter vorm te kunnen geven, breidt DDS haar diensten fors uit. Hiervoor wenst men een nieuw kantoorgebouw op eigen terrein op te richten. Het gebouw moet niet alleen fungeren als een zichtbaar aanknopingspunt voor de (her)ontwikkeling van de hele bedrijfssite, maar ook de nieuwe werking en visie van beide intercommunales veruitwendigen, waarin duurzame energie en dito ruimtegebruik voorop staan.

Er wordt een ontwerpteam gezocht dat een innovatief en duurzaam voorbeeldproject weet te ontwerpen en tot uitvoering te brengen voor de nieuwe kantoren, en dit binnen het masterplan, binnen het gekende GRUP Eegene en rekening houdend en schakelend met het bestaande en toekomstige programma rondom.

Het nieuwe gebouw dient ruimte te bieden voor de volgende functies:

 1. Kantoorfunctie
  Het nieuwe kantoorgebouw zal ongeveer 60 personeelsleden moeten huisvesten voor DDS en Verko. Hoewel de verschillende afdelingen en bedrijven afzonderlijk moeten kunnen werken, zijn gemeenschappelijke kantoor- en ontmoetingsruimtes niet enkel een meerwaarde in functie van duurzaam ruimtegebruik, maar ook van de bedrijfscultuur van beide intercommunales. Het principe laat ook toe, bijkomende bedrijven van openbaar nut makkelijker (tijdelijk) te integreren in het kantoorgebouw.
 2. Polyvalente regioruimte
  Naast de twee intercommunales dienen ook andere (inter)gemeentelijke samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, sociaal, educatief, cultureel,...) gebruik te kunnen maken van een polyvalente zaal met een capaciteit van 250 personen. Deze zaal dient ook buiten de kantooruren toegankelijk te zijn. Efficiënt ruimtegebruik moet de leidraad zijn bij de ontwikkeling van het concept van de regioruimte, zodat ze ook bruikbaar is bij verminderde capaciteit.
 3. Publieke buitenruimte
  Aangezien het gebouw een visuele schakel biedt met het noord-westelijk gelegen natuurgebied, wordt de dakverdieping ingezet als een uitkijkplatform en rustruimte, die eveneens buiten de kantooruren publiek toegankelijk is via het jaagpad langs de Schelde. Deze dakverdieping biedt uiteraard ook een meerwaarde voor het personeel.

De benodigde nuttige vloeroppervlakte voor bovenvermelde bestemmingen wordt geschat op 2.500 m².

Naast het verbindende karakter moet het nieuwe kantoorgebouw een toonbeeld van duurzaam bouwen zijn. In eerste instantie vertaalt zich dit in een hoge ruimte-efficiëntie door het optimaal benutten van gedeelde, polyvalente en eenvoudig moduleerbare/aanpasbare ruimtes. Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren is dus essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken. Even belangrijk in het ontwerp is het gebruik van duurzame materialen en technieken. Voor de technieken dienen zoveel mogelijk de in situ reeds aanwezige energiebronnen (zonnepark, vergistingsreactor, WKK, restwarmte van composteringstunnels,...) te worden aangewend. Het gebouw moet dus ook infrastructureel en technisch aansluiten op de site. Qua materiaalgebruik wordt er voornamelijk gekeken naar circulaire (zowel herbruikbare als reeds aanwezige) bouwmaterialen.

Inbegrepen in de opdracht/ereloon van het project

 • architectuur (incl. afbraak en binnenafwerking)   
 • stabiliteit                                                                      
 • speciale technieken                                                  
 • EPB                                                                                 
 • akoestiek                                                                      
 • omgevingsaanleg                                                      
 • BIM                                                                                
 • circulair bouwen

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

* Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Alles vanaf pagina 21 zal niet meer in beschouwing worden genomen bij de verdere selectieprocedure. 

** Indien een beroep wordt gedaan op de draagkracht van een onderaannemer, worden naast de eerste 20 pagina’s enkel de ondertekende verbintenisovereenkomst en het UEA van de onderaannemer in beschouwing genomen.

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 1. De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
 2. Er wordt een motivatietekst ingediend over de maatschappelijke dimensie van de opdracht. Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 3. Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden moet het projectteam als volgt samengesteld zijn:
  - 3 deskundigen architectuur
 4. Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - Minstens 1 realisatie van een nieuwbouwproject met een minimaal bouwbudget van 3 miljoen euro
  - Overige referentieprojecten mogen zowel realisaties, ontwerptekeningen als wedstrijddeelnames zijn.
  - Bij de referenties wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

Beroep op de draagkracht van derden

Indien een bureau of een tijdelijk maatschap niet aan de vereisten voldoet, dan kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen.

Tussen bureaus binnen hetzelfde tijdelijk maatschap hoeft er geen beroep gedaan te worden op de draagkracht van een ander bureau binnen het tijdelijk maatschap.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Dendermonde OO4301

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van kantoren voor de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de afvalintercommunale Verko in Dendermonde

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Bulk Architecten cvba, Studio Jan Vermeulen
 • AgwA
 • Baukunst
 • label architecture, Nicolas Dorval-Bory architectes
 • Low architecten
Locatie bouwplaats

Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde

Timing project
 • Selectievergadering: 25 mrt 2022
 • Indienen: 22 aug 2022
 • Jury: 23 sep 2022
Bouwheer

dienstverlenende vereniging DDS

Contactpersoon Bouwheer

Peter Van Vooren

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€5.150.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 10% - 13% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€12.500 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

4301 Selectieleidraad
4301 Selection guideline