Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4

Sitefoto OO4102 Gent Technicum 4 ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4102 Gent Technicum 4

Luchtfoto projectsite OO4102 Gent Technicum 4

Projectomschrijving

De Universiteit Gent omvat 11 faculteiten en 86 vakgroepen die samen meer dan 200 opleidingen aanbieden. Dat gebeurt op meerdere campussen in het centrum en in de rand van Gent, maar ook in Kortrijk en Zuid-Korea. In een groot stadsblok tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Muinkschelde, en tussen Kunstencentrum Vooruit en de Sint-Pietersabdij, bevindt zich een belangrijke concentratie van universitaire infrastructuur met onder meer het rectoraat, het Universiteitsforum (Ufo), en de gebouwen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De site overbrugt een belangrijk hoogteverschil van 16 meter tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Scheldekaai. Het hart ervan wordt gevormd door het Technicumcomplex: een cluster van vijf laboratoriumgebouwen voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, die in de jaren 1930 van de vorige eeuw werden ontworpen door professoren Jean-Norbert Cloquet en Gustave Magnel. Nadat andere gebouwen al nieuwe universitaire functies kregen, wil de universiteit nu ook Technicum Blok 4, het voormalige Laboratorium voor Machines en Machinebouw, renoveren en ombouwen.

Technicum 4 is een beeldbepalend gebouw langs de Schelde-oever, met een maat van 22 traveeën en vijf bouwlagen. De bovenste drie daarvan zijn kantoorvloeren, die aan de oostzijde uitkijken op de Schelde, en aan de andere kant in de grote machinehal van het labogebouw. De staalskeletstructuur is in deze hal onmiddellijk zichtbaar. De destijds vernieuwende constructiewijze is een belangrijk erfgoedaspect van het gebouw, dat in de inventaris van het onroerend erfgoed is opgenomen. Sheddaken zorgen voor gelijkmatig noorderlicht. De kopse gevels hebben grote poorten voor de logistieke flow van het laboratorium. Buisleuningen, geglazuurde tegels en andere details geven het interieur een eigen karakter.

De universiteit zoekt een ontwerpteam dat in nauwe samenwerking met de universiteit de renovatie en herbestemming van Technicum 4 vorm kan geven. Ze heeft daarbij als eerste ambitie om er een innovatief voorbeeldproject van te maken, dat valorisatie van dit moderne erfgoed paart aan een integrale benadering van duurzaamheid: ontharding, maximaal hergebruik, aandacht voor circulair bouwen, een energetische renovatie van de gebouwhuid en technische uitrusting met het oog op energieneutraliteit. Men wenst een robuust ontwerp dat in de toekomst ook ander gebruik mogelijk maakt, en dat tot duurzame mobiliteit en gebruik aanzet.

Het gerenoveerde gebouw moet het functioneren en de beleving van de campus langs de Schelde ook versterken, onder meer door de organisatie van toegangen voor personeel, studenten en bezoekers, te voet en per fiets. De Scheldekaai en een kerkwegel over de site bieden bijzondere mogelijkheden, net als het nabije Studentenplein hogerop, dat vandaag tussen het Ufo en studentenrestaurant De Brug wordt aangelegd. Technicum 4 moet een gebouw in de stad zijn, en moet het functioneren van de campus als deel van de stad versterken, en in verbinding staan met tal van nabije universitaire en culturele voorzieningen.

Het gebouw dat nu al de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen huisvest, moet ook een nieuwe thuisbasis worden voor de opleiding burgerlijk ingenieur-architect. Werkplekken voor het personeel van de vakgroepen Architectuur en Stedenbouw, en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, moeten aanzetten tot kruisbestuiving tussen de onderzoeksgroepen, en tot interactie tussen onderzoek en onderwijs. De architectuuropleiding wil er ook een geschakeerd atelierlandschap in gebruik nemen, met een mix van atelier-, overleg- en presentatieplekken, en technische workshopruimtes voor haar 600-tal studenten. Het gebouw moet uitgerust zijn om tal van specifieke activiteiten mogelijk te maken, maar ook interessante marges laten voor experimenteel gebruik eigen aan de opleidingen, en aan universitair onderwijs en onderzoek in ontwikkeling. Het moet als hedendaags architectuurproject overtuigen door zijn conceptuele, formele, ruimtelijke en technische kwaliteiten.

Inbegrepen in de opdracht en ereloon

 • De volledige coördinatie van de studies en de uitvoering (werfcoördinatie)
 • De opmaak van het bouwhistorisch onderzoek en de inventaris van het bouwkundig erfgoed
 • Het architecturaal ontwerp, incl. binneninrichting en vast meubilair
 • Studie van de inrichting van de buitenruimte en de groenaanleg, incl. ontsluiting
 • Toegankelijkheidsstudie
 • De stabiliteitsstudie
 • Akoestische studies
 • De studie van de technieken
 • De EPB-verslaggeving

Selectiecriteria

 • De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht.
 • Vakbekwaamheid - De relevante studie- en beroepskwalificaties.
 • Relevante ervaring.

Er wordt een multidisciplinair team gezocht dat een creatieve herbestemmings-aanpak met een sterke renovatie-aanpak verenigt, rekening houdend met de omvang van het project en de beheersing van de bouwkosten. Het team moet ervaring met bouwkundig erfgoed en gerealiseerde referenties inzake renovatie en herbestemming kunnen voorleggen.

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  - in een ruim maatschappelijk kader
  - meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
  - in relatie tot de architectuur van het oorspronkelijke gebouw
  - visie en aanpak betreffende het energie- en duurzaamheidsvraagstuk
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid met inbegrip van:
  - de globale aanpak
  - de samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam
  - de kostenbeheersing qua honorarium
  - de beheersing van de projectkost
  - de realisatietermijn
 3. het honorarium, met vermelding van welke diensten geleverd worden voor het voorgestelde honorarium.

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 60/25/15

Gent OO4102

Volledige studieopdracht voor de renovatie en herbestemming van Technicum 4 voor onderzoeks- en atelierwerking van de vakgroepen Architectuur en Stedenbouw, en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (gebouw en omgeving)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers
 • Flores & Prats Archs, OUEST ARCHITECTURE
 • Jan de Moffarts Architecten, KARAMUK KUO, NWLND Rogiers Vandeputte
 • MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bvba, murmuur architecten
 • Office Kersten Geers David Van Severen
Locatie bouwplaats

Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent

Timing project
 • Selectievergadering: 19 apr 2021
 • Eerste briefing: 23 nov 2021
 • Tweede briefing: 7 jan 2022
 • Indienen: 23 mrt 2022
 • Jury: 19 apr 2022
Bouwheer

Universiteit Gent

Contactpersoon Bouwheer

Geenens Michaëla

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€ 11.900.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 10% - 12% excl btw, incl. de coördinatie van studies en uitvoering (werfcoördinatie), bouwhistorisch onderzoek, inventaris van het bouwkundig erfgoed, binneninrichting, vast meubilair,... (zie projectomschrijving)

Vergoeding ontwerpers

€30.000 (excl. btw) per kandidaat (uitgezonderd de kandidaat die de uiteindelijke studieopdracht toegewezen krijgt), 5 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectieverslag