Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Ontwerp © NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

Laureaat: NU architectuuratelier, PLUS office architects, Raamwerk

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een visie voor een nieuwe zorgbuurt en de nieuwbouw van een buurtzorghuis, een woonzorgcentrum en een groepszorgwoning te Kessel werd gegund aan de TM NU architectuuratelier – Raamwerk – Plusoffice architects i.s.m. Plant en Houtgoed, ELD en Ingenium.

Voortbouwend op het beeldkwaliteitsplan voor de kern van Kessel wordt de vernieuwing van de zorgcampus aangegrepen om de relatie tussen Kessel-Dorp en de Lindekensbeekvallei te versterken. Op de flank tussen de hoofdstraat van Kessel en de natte vallei liggen heel wat kansen om een nieuw weefsel uit te bouwen waarin de automobiliteit niet dominant is. Met hun voorstel willen de ontwerpers tegelijk een meerwaarde realiseren voor het landelijke dorp Kessel en een genereuze plek creëren, die ontmoetingen tussen de bewoners en de buurt en activiteiten naar ieders vermogen stimuleert.

Het concept is opgevat als een doordachte schakeling van vier gebouwdelen, elk met een specifieke functie en karakter. Het woongebouw, het centrum voor kortverblijf en dagopvang gekoppeld aan het centrale onthaal, en de cafetaria met daarbovenop de woonzorgflats worden verbonden door een wintertuin op de eerste verdieping en een logistieke verbinding via de kelder. Het lokaal dienstencentrum wordt als een vierde onafhankelijk volume op de site geplaatst en vormt een open huis voor de buurt. Samen vormen de vier gebouwdelen een ensemble rond een voorplein, een dorps balkon naar het landschap.

De nieuwe programma’s zijn geënt op de dorpse structuur, met een gevarieerd spel van voor- en achterkanten in telkens wisselende constellaties. Vanuit de beekvallei ontstaat hierdoor een ritme van slanke volumes met royale open ruimtes. Het woongebouw wordt ingeplant op de as tussen het voorplein met balkon naar het landschap en de voetweg die Kessel-dorp verbindt met de vallei. De overhoekse opstelling zorgt voor een gevarieerde relatie met de directe omgeving en een helder gecentraliseerd plan. Drie diagonaal geschakelde leefruimtes vormen de spil. Hier bevindt zich de verdeelkeuken, een open keuken voor de twee leefgroepen. Als hart van het woongebouw laat die leefkeuken toe om de bewoners te betrekken bij het koken.

Het woongebouw wordt verbonden met de overige volumes door middel van een wintertuin, een lichte structuur die niet alleen als circulatieruimte, maar ook als ontmoetingsruimte fungeert. Hij vormt, als verlengde van het openbaar domein, de meest publieke as in het gebouw. De oriëntatie en materialisatie zorgen voor een natuurlijk, aangenaam klimaat.

Voor het lokaal dienstencentrum in combinatie met het medisch blok wordt een hergebruik-strategie ingezet. Vanuit de overtuiging dat het bestaande gebouw, mits grondige aanpassingen, nog wel geschikt kan zijn voor een aantal functies, wordt een circulaire benadering uitgewerkt waarbij een deel van de ruwbouw een tweede leven krijgt.

In het proces om tot een gedragen resultaat te komen, staan dialoog en participatie centraal. Door op de projectsite een projectatelier in te richten, wil men alle actoren toelaten om op elk moment de stand van zaken te raadplegen en deel te nemen aan workshops.

Lees de visie op het project op de 'Stories' van A+

 

Kessel OO4101

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een visie voor een nieuwe zorgbuurt en de nieuwbouw van een buurtzorghuis, een woonzorgcentrum en een groepszorgwoning te Kessel.

Status project
Genomineerden