OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

Schets @Paul Robbrecht

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

Schets ©Paul Robbrecht

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

Schets ©Paul Robbrecht

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

Schets ©Paul Robbrecht

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

OO3701 visiebundel ©Osar, Robbrecht & Daem

Laureaat: osararchitects nv, Robbrecht en Daem architecten

De studieopdracht voor het uitwerken van een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en parkeergebouw en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor o.a. nevenfuncties en het uitwerken van een masterplan op de site Pietelbeek-Zuid te Hasselt werd gegund aan Osar en Robbrecht en Daem die hiervoor samenwerken met Blauwdruk stedenbouw, Lama landschapsarchitecten, Transport & Mobility Leuven en Tractebel Engineering.

De bouwsite Salvator+ grenst in het noorden aan de stadsring van Hasselt en de Luikersteenweg, en in het zuiden aan de autostrade. Het team plaatst het nieuwe ziekenhuis in het zuiden en transformeert de site in een stadsrandpark als mogelijk onderdeel van een groenblauw recreatief netwerk. De ruime onderdoorgang onder de Luikersteenweg speelt een belangrijke rol in de verknoping van het nieuwe ziekenhuis, de stad en het landschap. Het bos is de hoofdbouwsteen voor het zorg- en stadspark en verrijkt het stedelijke groen van de stad Hasselt. De beek blijft behouden en zal slimmer worden ingezet binnen een integraal en duurzaam watersysteem. De Hasselaar, buurtbewoner, gebruiker van het ziekenhuis of passant kan genieten van een groene omgeving, op maat van de zachte weggebruiker. Door het gebied beter geschikt te maken voor het vasthouden en de infiltratie van regenwater, draagt de site ook bij aan de oplossing van het verdrogingsprobleem in Vlaanderen. Daarnaast vormt het maximaal ‘vernatuurlijken’ van de site een belangrijk uitgangspunt. Het gaat dan niet enkel om het verhogen van de biodiversiteit op de site, maar ook om het vangen van fijn stof, het vastleggen van CO2 en het koelen van de stad.

Met een autosnelweg aan de ene zijde en een bosrijk gebied aan de andere zijde, toont het landschap rondom het Jessa Ziekenhuis zich letterlijk als een harde én zachte omgeving. Aan de snelwegzijde kondigt de hoogbouw de stad aan. Aan de parkzijde is het gebouw bedacht op schaal van het park en wordt het opgenomen in het bos. Voor de verkeersstromen die zich richting het ziekenhuis begeven, zal er een toegang zijn tot het park voor voetgangers en fietsverkeer via de groene poort aan de kruising van de stadsring en de Luikersteenweg. Doorheen het park bereikt men vervolgens de centrale inkomhal aan de parkzijde. Het openbaar vervoer sluit via een aparte lus aan op deze route. De ‘harde’ weggebruikers worden rond de site geleid naar de hoofdparking langs de ventweg aan de E313, die aansluit op het centrale onthaal. De nieuwe routing ontlast de wijk maximaal van verkeer.

Het ziekenhuis heeft drie geledingen volgens de drie ‘zorgtypes’. Het torenvolume of de ‘panoramavleugel’ is bestemd voor de patiënt die slechts gedurende korte tijd of zeer acuut in het ziekenhuis wordt opgenomen, bijv. materniteit, intensieve zorgen, interne geneeskunde, heelkunde, neonatologie, pediatrie; de horizontale ‘parkvleugel’ voor patiënten die gedurende langere tijd, of zeer frequent, in het ziekenhuis moeten zijn, bijv. geriatrie, palliatieve zorgen, (kinder)psychiatrie, revalidatie, het oncologisch centrum en dialyse. Het derde deel, de medisch-technische ‘plint’, vormt het scharnier tussen beide vleugels en dient voor patiënten die urgente zorg nodig hebben, bijv. op spoed, medische beeldvorming, operatiekwartier. De centrale hal verbindt de drie geledingen.

Het ontwerp laat veel flexibiliteit toe, zowel op kamerniveau als op het niveau van hele afdelingen. Mede door de digitalisatie wordt het ziekenhuis in de toekomst een plek die je merkelijk vaker maar korter zal bezoeken. Het krimpen van het ene aanbod en het uitbreiden van het andere kan in dit ontwerp relatief eenvoudig, dankzij een optimale inwisselbaarheid van beschikbare ruimtes. Het ontwerp houdt rekening met de toekomstige evoluties in de zorg, waarbij het beoogde aantal hospitalisatiebedden kleiner wordt dan vandaag het geval is.

Hasselt OO3701

Volledige studieopdracht voor het uitwerken van een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en parkeergebouw (inclusief de inrichting van de open ruimte) op het projectgebied Salvator+ en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor o.a. nevenfuncties en het uitwerken van een masterplan op de site Pietelbeek-Zuid.

Status project
Genomineerden