OO3508 visiebundel © WIT architecten bv-bvba

OO3508 visiebundel © WIT architecten bv-bvba

OO3508 visiebundel © WIT architecten bv-bvba

OO3508 visiebundel © WIT architecten bv-bvba

OO3508 visiebundel © WIT architecten bv-bvba

OO3508 visiebundel © WIT architecten bv-bvba

Laureaat: WIT architecten bv-bvba

De studieopdracht voor de uitvoering van een structuurschets voor de woonkern van Heverlee en de opmaak van een masterplan op twee locaties in het gebied tussen Sint-Lambertusplein en Kardinaal Mercierlaan te Leuven werd gegund aan WIT architecten.

De opdracht situeert zich in het centrale deel van Heverlee, een deelgemeente van Leuven, gelegen ten zuiden van de middeleeuwse stadskern. Door de aanwezigheid van verschillende infrastructuren bestaat Heverlee uit een lappendeken van wijken met elk hun eigen dynamiek. De visie op de site bevat de elementen die nodig zijn om al deze plekken met elkaar te verbinden en moet de ambities van de stad op het vlak van haar verdere ontwikkeling vertalen in een ruimtelijk programma en ontwerp.

Het voorstel van WIT architecten, samen met RUA (Research Urbanism & Architecture, KULeuven), Ndvr (Endeavour) en VECTRIS, gaat uit van een sterke en kritische diagnose van de woonkern van Heverlee. Deze leidt tot een heldere analyse met een ambitieniveau dat verder reikt dan de principes vooropgesteld in de projectdefinitie. Het ontwerpteam maakt hierbij slim gebruik van de beschikbare informatie om reeds een aantal scenario’s naar voor te schuiven. Dit ‘scenario-denken’ biedt flexibiliteit met betrekking tot de verdere uitwerking en ruimte voor inbreng vanuit het participatietraject.

Deze flexibele en gefaseerde aanpak is ook terug te vinden in het masterplan voor het gebied aan het deelgemeentehuis. De ontwerpers zien de woonkern als ‘bovenbalkon’, een nieuw ‘tussenbordes’ in het talud als landschappelijke overgang en scharnierpunt aan de Kardinaal Mercierlaan, en de OHL-site als ‘benedensas’. Het ambitieuze masterplan voor de OHL-site wil maximaal inzetten op het verwijderen van de aanwezige verharding en het teruggeven van de ruimte aan de Dijlevallei. Voor beide gebieden worden telkens sterke en duidelijke scenario’s aangereikt die deze principes ruimtelijk illustreren.

De jury waardeert de eigen en waardevolle visie op duurzaamheid en de doorgedreven aanpak van het ontwerpteam. Het landschap in al zijn aspecten wordt erkend als de onderlegger van toekomstige ontwerpkeuzes. Ook de ontwikkeling van strategische concepten en concrete stappen om een mobiliteitstransitie mogelijk te maken, getuigt van de aandacht voor duurzaamheid. Het plan kan relevant blijven doorheen de tijd, te midden van steeds veranderende programma’s, actoren en urgenties op lokaal en bovenlokaal niveau.

Heverlee OO3508

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een structuurschets voor de woonkern van Heverlee en de opmaak van een masterplan op twee locaties in het gebied tussen Sint-Lambertusplein en Kardinaal Mercierlaan en omgeving

Status project
Genomineerden