2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

2607_Ledeberg_concept

Laureaat: Bollinger + Grohmann, Havana architectuur, L.U.S.T. Architecten BV ovv BVBA

Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van het parkeergebouw voor Ledeberg is het maximale behoud van de aanwezige open ruimte. Ledeberg heeft een erg gesloten stadsweefsel en kan elke vierkante meter groen gebruiken. Het is voor ons essentieel dat een zo groot mogelijk deel van het bestaande groen behouden kan worden. We kiezen bovendien resoluut voor een gelijkvloerse open ruimte die doorloopt in het parkeergebouw, met het maaiveld als laagste parkeerniveau.

Tegelijk vormt het ontwerp van een parkeergebouw naast de fly-over een unieke kans om de dense woonkern beter tegen het verkeer van de 8401 af te schermen. Het nieuwe parkeergebouw kan daarbij werken als een groot gordijn dat de drukte van de invalsweg zowel visueel als akoestisch tempert.

Een tweede stap in het ontwerp is de keuze voor een parkeersysteem. Het beschikbare perceel is door zijn spitse vorm allerminst ideaal voor het optimaal organiseren van parkeervlakken. Daarom kiezen we er niet voor een vlakvullend systeem te ontwerpen, waarbij alle nadelen van het driehoekig perceel worden meegenomen. We ontwerpen integendeel een systeem dat inzet op een minimale footprint voor het gebouw en een zo laag mogelijke vloeroppervlakte per parkeerplaats. We projecteren het parkeersysteem dat uit deze logica ontstaat op de site.