OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2607_luchtfoto

OO2607_luchtfoto

Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent en het Mobiliteitsplan doelen op de inzet van P+R-faciliteiten als één van de mogelijke maatregelen om het gebruik van auto-alternatieven te stimuleren.

Het huidig bestuursakkoord voorziet in de bouw van "een ring van P+R-parkings...". De creatie van een parkeergebouw in de zone tussen de Willem Van Guliklaan, de Gaston Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg te Ledeberg past volledig in deze P+R-strategie. Dit parkeergebouw werd al eerder opgenomen in het RUP "Bellevue" en maakt onderdeel uit van het Stadsvernieuwingsproject Ledeberg.

De keuze van deze locatie past ook binnen de bepaling 3.55 van het bestuursakkoord waarin gesteld wordt dat er een uitgebreide P+R zou gebouwd worden nabij de afrit van de autosnelweg, in de zone tussen de Sint-Lievenslaan en de Okapistraat.

Via het Stadsvernieuwingsproject (SVN) Ledeberg wenst de Stad Gent deze wijk nieuw leven in te blazen. Hiertoe werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 augustus 2008 een fysiek-ruimtelijk actieplan goedgekeurd. Dit actieplan richt zich op ruimtelijke aspecten en is één van de drie pijlers van het SVN. Verder worden inspanningen geleverd rond de economische en de sociaal-cultureel-artistieke invalshoek.

Binnen het fysiek-ruimtelijk actieplan speelt parkeren een belangrijke rol. Zo moeten ruimtelijk verantwoorde parkeeroplossingen worden aangeboden voor volgende parkeerbehoeftes:

- P+R-mogelijkheden voor pendelaars en bezoekers van de binnenstad en voor bezoekers voor het lokale winkelapparaat, in het bijzonder de Ledebergse zondagmarkt;

- bijkomend buurtparkeren ten behoeve van het kleinschalig woonweefsel;

- kortparkeren voor de lokale kleinhandel en horeca;

- bestemmingsparkeren bij de nieuwe dienstverleningsfuncties.

Praktisch wordt invulling van deze behoeftes gezien onder volgende vorm:

- aanleg van een buurtparking onder het viaduct B401;

- behoud van een aantal parkeerplaatsen voor kortparkeren op wandelafstand van de verschillende handelszaken (langs de Hundelgemsesteenweg);

- en het voorwerp van deze open oproep, de bouw van een nieuw parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg op het terrein van de huidige buurtparking ter hoogte van de rotonde aan de Eggermontstraat en de realisatie van de bijhorende omgevingsaanleg.

In dit parkeergebouw kunnen ook andere functies ondergebracht worden (bv. kleinhandel, diensten, conferentieruimtes of eet- en drinkgelegenheden op de gelijkvloerse of bovenste verdieping). 

De bouw van het nieuwe parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg is een belangrijk strategisch project in de herwaardering van de "toegangspoort Botermarkt, Eggermontstraat en omgeving": de architectuur van het nieuwe gebouw zal dus een belangrijke beeldbepalende waarde hebben voor dit vernieuwde toegangsgebied tot Ledeberg en tot de Gentse binnenstad.

Het groene karakter van het gebouw of de omgevingsaanleg is essentieel. Ledeberg is uiterst versteend en snakt naar meer groene ruimte: het mogelijke verlies van groen ter plaatse van het parkeergebouw moet zoveel mogelijk opgevangen worden met een vernuftigd ontwerp dat groen zichtbaar maakt. 

Er moet maximaal rekening worden gehouden met de richtlijnen van de Stad inzake duurzaam en energievriendelijk bouwen, rationeel energiegebruik (REG), openbaar groen, verlichting, enz.

Tevens zijn een aantal richtlijnen uit de verkeerskundige voorstudie, de parkeerbehoeftenstudie en het Mober mee te nemen in het ontwerp.

Bij het ontwerp moet er bovendien rekening gehouden worden met een mogelijke uitbreiding in de toekomst boven de B401.

 

ledeberg OO2607

Volledige studieopdracht voor de bouw van een bovengronds parkeergebouw voor een 550-tal parkeerplaatsen te Ledeberg.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Bollinger + Grohmann, Havana architectuur, L.U.S.T. Architecten BV ovv BVBA
 • Eugeen Liebaut, architecten - BVBA
 • evr-Architecten, Except Integrated Sustainability, Gijs Van Vaerenbergh architecten
 • Office Kersten Geers David Van Severen
 • Point Supreme Architects, Shift architecture urbanism
Locatie bouwplaats

Hundelgemsesteenweg 51 (ter hoogte van), 9050 ledeberg

Timing project
 • Selectievergadering: 23 jan 2014
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2014
 • Eerste briefing: 4 feb 2014
 • Tweede briefing: 14 mrt 2014
 • Indienen: 5 jun 2014
 • Jury: 19 jun 2014
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jul 2015
 • In gebruikname: 1 jul 2016
Bouwheer

Stadsbestuur Gent

Contactpersoon Bouwheer

Isabel De Kockere

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Bob De Wispelaere

Budget

€7.500.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

globaal ereloon min 7% - max 8%

Vergoeding ontwerpers

6.500 € excl. btw per gegadigde - 5 gegadigden