Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Realisatie Open Oproep 2607 © Olmo Peeters

Laureaat: Bollinger + Grohmann, Havana architectuur, L.U.S.T. Architecten BV ovv BVBA

Begin juni 2022 werd de parkeertoren in Ledeberg, waarvan het ontwerp in 2014 via de Open Oproep werd toevertrouwd aan Havana en L.U.S.T. architecten, Bollinger + Grohmann (stabiliteit), VK engineering (technieken), in gebruik genomen.  Het gebouw maakt deel uit van het vernieuwde mobiliteitsconcept voor de stad Gent.

Het parkeergebouw in Ledeberg naast de fly-over van Gent-Zuid is een Park&Ride faciliteit die plaats biedt aan 500 wagens, en op die manier een belangrijke bijdrage levert aan het nieuwe mobiliteitsplan voor de Stad Gent. In dit plan wordt het autoverkeer meer en meer uit het centrum geweerd. Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp is het maximale behoud van de open ruimte. Ledeberg heeft een erg gesloten stadsweefsel en kan elke vierkante meter groen gebruiken. De ontwerpers hebben ervoor geopteerd de gelijkvloerse open ruimte te laten doorlopen in het parkeergebouw, met het maaiveld als laagste parkeerniveau. Het beschikbare perceel is door zijn spitse vorm niet ideaal voor het optimaal organiseren van parkeervlakken. Daarom is er ingezet op een minimale footprint met het boomerangvormige plan als resultaat.

Er werd gestreefd naar maximale leesbaarheid. Eén vleugel van de boomerang is licht hellend, de andere vleugel vlak. Zoekend verkeer rijdt omhoog, het uitrijdend verkeer omlaag. Daarbij wordt op het maaiveld de scherpe hoek van het terrein benut als in- en uitrijzone, waardoor parkeren in deze Park&Ride snel en efficiënt verloopt.

ledeberg OO2607

Volledige studieopdracht voor de bouw van een bovengronds parkeergebouw voor een 550-tal parkeerplaatsen te Ledeberg.

Status project