OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_locatie ©Tim Van de Velde

OO2505_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2505_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Nieuwe uitdagingen in het centrum van Puurs! Puurs zet de kernversterking verder om het plaatje rond te maken.

Puurs is een economisch knooppunt, centraal gelegen op de grootstedelijke noord-zuidas Antwerpen-Brussel en de kleinstedelijke oost-westas Sint-Niklaas-Mechelen.
De voorbije jaren heeft Puurs veel geïnvesteerd in de toekomst van de gemeente. Het versterken van de woonkernen, aandacht voor open ruimte, het stimuleren van de ondernemingsgeest,...  Het centrum van Puurs onderging recentelijk een facelift: de centrumstraten werden heraangelegd, het kernversterkend project Dorpshart werd gerealiseerd. Puurs komt tot leven!
Het gemeentebestuur wenst deze nieuwe impuls te verruimen door de opmaak van een masterplan voor de westelijke kant van Puurs centrum met focus op 5 projectzones:
(1) Het nieuwe Dorpshart en het cultureel centrum De Kollebloem worden met elkaar verbonden door de Hondsmarkt en het Kloosterhof, beide ingericht als parkeerpleinen. De beleving van deze verbindingsruimte kan sterk verbeterd worden (woonproject, horeca, groen...)
(2) Het gemeentehuis situeert zich tussen de Hoog- en de Schuttershofstraat. Het gemeentehuis is verouderd en aan vernieuwing toe.
(3) Het binnengebied achter de Sint-Pieterskerk tot aan de museumspoorweg (oude lijn Puurs-Dendermonde) fungeert momenteel als parkeerplaats. Een woonproject kan hier gerealiseerd worden waarbij de link tussen de woonwijk Keulendam (met recent een aantal nieuwe ontwikkelingen) en het centrum op een kwaliteitsvolle manier ingericht wordt.
(4) In het centrum bevindt zich nog een vrij groot onbebouwd binnengebied tussen het Hooiveld en Hof-Ten-Berglaan. Een doordacht woonconcept moet uitgewerkt worden waarbij wonen in het centrum ten volle beleefd wordt.
(5) Het uitwerken van een samenhangend stedenbouwkundig concept voor de verschillende gebouwen van het cultureel centrum De Kollebloem.
Het uitvoeren van deze opdracht gebeurt bij voorkeur door een interdisciplinair team dat de  competenties van stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur omvat.

Het masterplan zal uiteindelijk vertaald worden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en/of  concrete uitvoeringsplannen.

De opdrachtgever kan besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering of het RUP te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, dan kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

 

Puurs OO2505

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de Hondsmarkt en omgeving te Puurs, opmaak van een RUP en uitvoering van het masterplan.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • DELVA Landscape Architects, PLUS office architects
  • maat-ontwerpers
  • Maxwan architects + urbanists
  • Nero
  • Posad
Locatie bouwplaats

centrum, 2870 Puurs

Timing project
  • Selectievergadering: 22 mrt 2013
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 okt 2013
Bouwheer

Gemeentebestuur Puurs

Contactpersoon Bouwheer

Martine Dhollander

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

opmaak masterplan: €60.000. Opmaak RUP: forfaitair ereloon op basis van het masterplan uitvoeringsopdracht: budget nog niet gekend, afhankelijk van masterplan (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

KVIV Barema I klasse 2, min KVIV-2% en max KVIV (uitvoering)

Vergoeding ontwerpers

€6.500 (excl. btw) per laureaat - 5 gegadigden