Laureaat: DELVA Landscape Architects, PLUS office architects

Het masterplan De Tuinen Van Puurs biedt een lange termijn visie die een bijzondere reeks publieke ruimte toevoegt aan de historische oost-west structuur van centrum Puurs. Naast de formele centrumplekken: Kerkplein, Dorpshart en winkelstraat, voegen we een reeks tuinen toe die een noord-zuid traject doorheen het centrum mogelijk maken. De publieke functies zoals het Huis van de Puursenaar, de bibliotheek, het CC kollebloem worden er in verweven samen met de nieuwe woonontwikkelingen.

Het masterplan zet in op een diversiteit van het woonaanbod, met kwalitatieve private buitenruimte telkens in combinatie met extra collectieve of publieke tuinen die een meerwaarde zijn voor het hele centrum. De woningen aan de nieuwe Hondsmarkt schranken zich aan een voortuin die de bibliotheek met de school verbindt met centraal de monumentale Rode Beuk. Er is ook plaats voor enkele horecazaken met zuid georiënteerde terassen aan het plein. De private en collectieve woningen aan het Hooiveld krijgen een nieuwe bijzondere voortuin en groepsparking. De bostuinen en voortuinen vormen de schakels in het te vervolledigen netwerk van zachte verbindingen. Ook aan de spoortuin worden woon/werk ateliers met andere woningen en een horecazaak gecombineerd. Opnieuw wordt er aandacht besteedt aan de verbinding tot aan de wijk Keulendam.

Voor het CC Kollebloem en het nieuw in te planten Huis van de Puursenaar wordt de oude kloostertuin als hart van de site ingezet geflankeerd door een wandelgang die alle functies met elkaar verbindt. De nieuwe ruimte dient als foyer, tentoonstellingsruimte, onthaalbalie, ontmoetingsplek... Elk van de aanleunende programma's kunnen afzonderlijk functioneren of net samen ingezet worden voor grotere evenementen. Kortom t'huis in de tuinen van Puurs.

Uitgebreide beschrijving door het gegunde team.

Puurs OO2505

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de Hondsmarkt en omgeving te Puurs, opmaak van een RUP en uitvoering van het masterplan.

Status project
Genomineerden