OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

OO2114_Locatie ©Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Moorsel is een deelgemeente van de stad Aalst. Moorsel-centrum en aanpalende straten zullen in 2011 een metamorfose ondergaan door de volledige heraanleg van het openbaar domein.

Een belangrijke factor voor de bevordering van de leefbaarheid in de deelgemeenten is het versterken van de sociale cohesie.
Het Kerkfabriek Sint-Martinus MOORSEL vindt het daarom belangrijk dat deze dorpsgemeenschap beschikt over voldoende infrastructuur om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Dit project zal in samenwerking gebeuren met de VZW Parochiale Werken en de stad Aalst.

De pastorij met tuin en aanhorigheden is gelegen in het centrum van de gemeente Moorsel, en ideaal om deze gemeenschapsfuncties te vervullen.
De pastorij is een beschermd monument. Het is een dubbelhuis met 2 bouwlagen en van vijf traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw. De oudste kern van de pastorij gaat vermoedelijk terug naar de 18de eeuw. De huidige aanhorigheden naast en aanpalend aan de pastorij kunnen gesloopt worden.
Het ontwerpteam dient te voldoen aan de bepalingen van het  Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 (inclusief latere wijzigingen) houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.

De pastorij dient volledig heringericht en uitgebreid te worden om de nieuwe functies te vervullen. Er wordt minimaal gedacht aan: verschillende vergaderzalen, een tentoonstellingsruimte, een locatie voor de jeugdverenigingen, een ontmoetingszaal, een woonst voor de pastoor, eventueel café (of jeugdhuis), woongelegenheden, .... (in functie van financiële optimalisatie).
Hierbij staat het monument van de pastorij steeds centraal en er moet rekening gehouden worden met de waardevolle interieurelementen. De uitbreiding dient in verhouding (schaal !) te staan tot de beschermde pastorij.

Een van de toekomstige gebruikers is de KLJ. De jeugdvereniging KLJ telt ongeveer 75 leden en heeft een minimale oppervlakte nodig van 150 m² waarvan de helft multifunctioneel mag gebruikt worden.

De tuin dient volledig landschappelijk ingericht en geoptimaliseerd te worden met o.a. speelinrichtingen voor de kinderen en wordt een openbare ontmoetingsruimte of park. De tuin dient zeker bouwvrij gehouden te worden.

Alles dient aangepast te zijn aan de hedendaagse wensen en normen.
Het architectuurontwerp van de pastorij en uitbreiding/nieuw gebouw en het ontwerp van het parkgedeelte dienen als één geheel of entiteit beschouwd te worden rekening te houden met de mogelijke financiële optimalisaties en het respect voor het bouwkundig erfgoed van de site en omgeving.

Globaal honorarium (architectuur, technieken, stabiliteit, landschapsinrichting): min 12 % max 15 % op het totale bouwbudget.

Aalst OO2114

Volledige studieopdracht voor de reconversie van de pastorij met uitbreiding tot trefcentrum ten behoeve van de jeugd- en andere verenigingen en de inrichting van de pastorijtuin tot publiek toegankelijke tuin.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • DE KORT VAN SCHAIK, VAN BESIEN VAN NOTEN
 • Architectuur Kristoffel Boghaert
 • Filip De Mulder architect bvba
 • Karuur architecten bvba
 • ONO architectuur
Locatie bouwplaats

Bergsken 1, 9300 Aalst

Timing project
 • Selectievergadering: 3 mei 2011
 • Eerste briefing: 13 mei 2011
 • Tweede briefing: 30 mei 2011
 • Indienen: 27 jun 2011
 • Jury: 5 jul 2011
 • Gunning: 13 jul 2011
Bouwheer

kerkfabriek Sint-Martinus

Contactpersoon Bouwheer

Hadewich Raes

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jos Vandenbreeden

Budget

750.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.000 € excl btw per laureaat