Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1203 © Michiel De Cleene

Laureaat: ABSCIS ARCHITECTEN

Het nieuwe kantorencomplex ‘Postsite’ is gelegen aan het treinstation in Aalst. Vooral de gekleurde zonnewering zorgt voor een dynamiek en geeft een sterke, herkenbare identiteit aan het complex.
De vroegere postsite in Aalst was een conglomeraat van industriële gebouwen van de vroegere ‘Filature du Canal’. Het masterplan “Filatures & Urban Fabric(s): Masterplan stationsomgeving Aalst”, opgesteld door Christian Kieckens Architects, ging uit van een reconversie van deze site, met behoud van het hoofdgebouw van de vroegere spinnerij in het Manchestergebouw aan de Vaartstraat. De ingrepen aan dit gebouw zijn beperkt gehouden door een programmatorische en organisatorische invulling die aansluit bij de schaal van het gebouw. 
De nieuwe kantoorgebouwen zijn als stripvormige volumes volgens de noord-zuid-richting ingeplant, wat een optimale oost-west oriëntatie voor de kantoren garandeert. De gebouwen worden haaks op de lineaire infrastructuurelementen geplaatst (Dender, spoorweg, wegenis), waardoor de kinetische perceptie ervan wordt versterkt. Dit levert een dynamisch beeld op van nieuwe gebouwen in een attractieve, hedendaagse architectuur, tegen de achtergrond van oude bedrijfspanden.
Waar het bestaande Manchestergebouw gekenmerkt wordt door zwaarte en massiviteit, worden de nieuwe kantorenstrips gekenmerkt door lichtheid, transparantie en dynamiek. Ze zijn opgevat als grotendeels beglaasde volumes, voorzien van een zonnewering in gekleurde lamellen. Deze lamellen vormen een soort van tweede gevel rond de gebouwenschil, als het ware lappen gekleurd textiel, wat meteen ook een knipoog inhoudt naar het industriële verleden van deze site als spinnerij.

Aalst OO1203

Volledige studieopdracht voor het bouwen en/of verbouwen van de vroegere ‘Filatures du Canal’ aan het Werfplein te Aalst tot een flexibel gebouw met als mogelijke gebruikers de Stad Aalst en andere private en publieke kantoorgebruikers.

Status project