Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1203 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Post, als eigenaar van de site, was betrokken in een samenwerkingsovereenkomst met diverse partners om tot ontwikkeling van de stationsomgeving te Aalst te komen. Deze samenwerkingsovereenkomst resulteerde in de aanstelling van architectenbureau 'Christian Kieckens Architects' dat voor de globale stationsomgeving een Masterplan Filatures & Urban Fabric(s) Stationsomgeving Aalst – definitief ontwerp  31.10.2003 (hierna genoemd 'Masterplan') heeft opgesteld. De site van De Post, Werf 8 is binnen de perimeter van dit Masterplan gelegen waarin het hoofdzakelijk een kantoor- en residentiële functie heeft   toebedeeld gekregen. De nabijheid van het Werfplein, het treinen busstation, de Dender en de link met het stadsdeel op de rechteroever geven aan het gebouw een knooppuntfunctie.

Momenteel bestudeert De Post de ontwikkeling van deze site met een terreinoppervlakte van 7.235 m² rekening houdend met dit Masterplan. Het is dan ook de opdracht van de architect om de visie vervat in  het Masterplan een architecturale vertaling te geven, mee te werken aan de feasibilitystudie en De Post en haar mandatarissen te begeleiden bij de onderhandelingen met de toekomstige gebruikers van de site.

Aalst OO1203

Volledige studieopdracht voor het bouwen en/of verbouwen van de vroegere ‘Filatures du Canal’ aan het Werfplein te Aalst tot een flexibel gebouw met als mogelijke gebruikers de Stad Aalst en andere private en publieke kantoorgebruikers.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • ABSCIS ARCHITECTEN
  • awg architecten
  • Machado & Silvetti Associates Inc
  • noAarchitecten
  • Rapp+Rapp bv
Locatie bouwplaats

Werf 8, 9300 Aalst

Timing project
  • Selectievergadering: 2 okt 2006
  • Eerste briefing: 18 jan 2007
  • Tweede briefing: 28 feb 2007
  • Indienen: 20 jun 2007
  • Jury: 27 jun 2007
Bouwheer

De Post

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

25.000.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000,00

Downloads

projectdefinitie