Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0236 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Op deze site van deze voormalige Augustijnerpriorij bevinden zich nog enkele bouwkundige en landschappelijke relicten van wat eens een rijk kloostercomplex moet geweest zijn. De priorij van Groenendaal werd in 1343 gesticht door de befaamde mysticus Jan van Ruusbroec op de plaats waar reeds een kluis bestond in het Zoniënwoud. Groenendaal werd een voorspoedige priorij en was van een bijzonder cultuurhistorisch belang voor ontwikkeling van de Nederlandse taal. Van het omvangrijke gebouwenbestand, dat op 16de en 17de eeuwse tekeningen is afgebeeld, blijven vandaag nog slechts ondergrondse resten, een ingekelderde waterloop de "IJse", de terrasstructuur van een 18de-eeuwse formele terrastuin, de resten van een kloosterkerk die als loods gebruikt wordt en een gebouw dat misleidend "Chateau de Groenendaal" wordt genoemd. De Vlaamse gemeenschap wil de site Groenendaal opnieuw de nodige uitstraling geven in overeenstemming met haar cultuurhistorisch belang. De krijtlijnen daarvoor liggen nog niet vast, maar het is wel duidelijk dat het gebouwenbestand geherwaardeerd moet worden en dat de ontsluiting en de  leesbaarheid van de historische site kan verbeterd worden. Er is ook concrete nood aan een nieuwe loods voor de houtvesterij. Bij de site hoort ook de paardenrenbaan van Groenendaal. Hier wil men vooral het bos herstellen en het gebouw met de koninklijke loges bewaren. Het lijkt ons een boeiende uitdaging om het herstel van het boslandschap te verzoenen met het behoud van een relict van de renbaan en zo het geheugen van deze plek te verrijken.  

Hoeilaart OO0236

Studieopdrachten voor herbestemming, restauratie, nieuwbouw en landschapsherstel in uitvoering van een structuurvisie voor de site van de voormalige Priorij van Groenendaal te Hoeilaart

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Bureau Barbara Van der Wee
  • Buro voor vrije ruimte - vof Vermander & Van Mol
  • Nero
  • Planners bvba
  • Studio Paola Viganò
Locatie bouwplaats

Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart

Timing project
  • Selectievergadering: 28 nov 2001
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AMINAL, Afdeling Bos en Groen

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

nog niet bepaald (excl. btw) (excl. ereloon)